Đề phòng, hạn chế tổn thất đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài năm 2022

Thủ tục đăng ký bào chữa vụ án hình sự

Đề phòng, hạn chế tổn thất đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Đề phòng, hạn chế tổn thất đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Đề phòng, hạn chế tổn thất

Đề phòng, hạn chế tổn thất, hay còn gọi là biện pháp đề phòng và hạn chế tổn thất là các biện pháp được doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài áp dụng để đảm bảo an toàn cho đối tượng bảo hiểm khi được sự đồng ý của bên mua bảo hiểm hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Thậm chí trong nhiều trường hợp, bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài thực hiện biện pháp đề phòng và hạn chế tổn thất.

Nói cách khác, các biện pháp này được sử dụng để doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm của mình đối với bên được bảo hiểm (đảm bảo an toàn cho đối tượng được bảo hiểm) và được ghi nhận trong hợp đồng bảo hiểm và các văn bản khác có sự đồng ý, thỏa thuận đối với bên mua bảo hiểm, hoặc theo chỉ đạo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Bộ Tài chính).

Đề phòng, hạn chế tổn thất đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất

Theo Khoản 2 Điều 46 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, có 04 biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất mà doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có thể áp dụng, bao gồm:

– Tài trợ, hỗ trợ các phương tiện, vật chất để đề phòng hạn chế rủi ro: Biện pháp này là biện pháp tối ưu nhất để đảm bảo đối tượng bảo hiểm được giữ trong môi trường hạn chế rủi ro. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh bảo hiểm sử dụng phần được trích ra từ phí bảo hiểm của bên mua bảo hiểm hoặc từ phần tài sản của mình để tài trợ, hỗ trợ các phương tiện, vật chất bảo đảm an toàn cho đối tượng bảo hiểm trong thời hạn nhất định, theo sự thỏa thuận với bên mua bảo hiểm hoặc sự chỉ định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

– Các tổ chức tuyên truyền, giáo dục: Hoạt động tổ chức tuyên truyền, giáo dục có mục tiêu khá bao quát, hướng đến một nhóm người lớn hơn so với các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất còn lại.

Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, thông qua các phương tiện truyền thông (mà chủ yếu là báo), thực hiện tuyên truyền, giáo dục về việc bảo hiểm, kinh doanh bảo hiểm hoặc hoạt động đề phòng, hạn chế tổn thất đối với đối tượng bảo hiểm. Hoạt động này có thể áp dụng đối với một nhóm người cố định hoặc một nhóm người không cố định trong xã hội.

– Hỗ trợ xây dựng các công trình nhằm mục đích đề phòng, giảm nhẹ mức độ rủi ro cho các đối tượng bảo hiểm: Tương tự như biện pháp trên, biện pháp này được doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện trong quá trình đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với đối tượng bảo hiểm, bằng việc sử dụng phí bảo hiểm hoặc tài sản của doanh nghiệp đễ hỗ trợ xây dựng các công trình. Các công trình này đảm bảo có thể sử dụng trong thời gian dài và có thể vẫn sử dụng được ngay sau khi hết thời hạn của hợp đồng bảo hiểm.

– Thuê các tổ chức, cá nhân khác giám sát, đề phòng, hạn chế tổn thất: Đây là biện pháp mà doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài sử dụng một phần phí bảo hiểm hoặc phần tải sản để thuê chủ thể thứ ba (tổ chức, cá nhân có chuyên môn đảm bảo an toàn cho đối tượng bảo hiểm hoặc có chuyên môn giám sát) thực hiện biện pháp đề phòng, giám sát đối tượng bảo hiểm để tránh rủi ro.

Chi phí được sử dụng cho từng biện pháp là khác nhau, tuy nhiên, các chi phí đề phòng hạn chế tổn thất đều phải được tính theo tỷ lệ trên phí bảo hiểm thu được. Tức là doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài không thể quyết định hoàn toàn đối với các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất, mà có sự can thiệp của bên mua bảo hiểm, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Đề phòng, hạn chế tổn thất đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook