Đấu thầu trong kinh doanh bảo hiểm năm 2022

Đấu thầu là gì? Đặc điểm của đấu thầu

Đấu thầu trong kinh doanh bảo hiểm năm 2022

Trường hợp cần đấu thầu trong lĩnh vục kinh doanh bảo hiểm

Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sản nhà nước, công ty nhà nước phải thực hiện đấu thầu với các nội dung sau:

– Điều kiện áp dụng bảo hiểm doanh nghiệp: Mỗi công ty có thể đưa ra các điều kiện bảo hiểm khác nhau cho từng hoạt động bảo hiểm (không vi phạm các điều kiện bảo hiểm). Luật Bảo hiểm). Luật sư đấu thầu (tức là khách hàng) có thể tính đến các yếu tố mà nhà thầu đưa ra trong các điều kiện bảo hiểm khi lựa chọn dịch vụ bảo hiểm của công ty.

– Phạm vi bảo hiểm của doanh nghiệp: Bảo hiểm là mức độ trách nhiệm mà một công ty phải chịu theo những rủi ro mà công ty bảo hiểm cho cá nhân tham gia. Nhà thầu sẽ cung cấp thông tin bảo hiểm cho người mở chào hàng để xác định xem phạm vi bảo hiểm của công ty có phù hợp với nhu cầu bảo hiểm của luật sư chào hàng hay không, nếu không, các nhà thầu khác trong hồ sơ chào hàng sẽ không được xem xét.

– Mức trách nhiệm bảo hiểm của công ty: Mức trách nhiệm bảo hiểm ở đây là mức chi phí mà công ty bảo hiểm trả liên quan đến sự kiện được bảo hiểm đã được các bên thoả thuận trong quá trình giao kết hợp đồng bảo hiểm. Đối với nhà thầu nêu mức trách nhiệm bảo hiểm càng cao thì càng có khả năng cạnh tranh hơn so với các nhà thầu khác cùng nộp hồ sơ.

– Mức phí bảo hiểm của doanh nghiệp: Mức phí bảo hiểm là mức phí mà người, tổ chức tham gia bảo hiểm phải trả cho doanh nghiệp bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm nhận trách nhiệm trên phần rủi ro được bảo hiểm.

– Mức phí phải phù hợp với nội dung trên như điều kiện thực hiện bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm (điều kiện thực hiện bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm tỷ lệ thuận với mức phí được đưa ra hoặc mức phí được đưa ra có thể thấp hơn phần tương đương với điều kiện thực hiện bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm)

– Chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp: Chất lượng dịch vụ là tổng hòa các khía cạnh cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm: Dịch vụ chăm sóc khách hàng, dịch vụ tư vấn giao kết hợp đồng bảo hiểm, thậm chí cả cung cấp thông tin về bảo hiểm, các gói bảo hiểm,… Tất cả các hoạt động đó được đánh giá tốt hay không ở chất lượng dịch vụ. Đây cũng là một trong các yếu tố mà bên mở thầu xem xét.

– Năng lực bảo hiểm, năng lực tài chính của doanh nghiệp: Đây là các năng lực đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và khả năng đối phó với các rủi ro lớn có thể xảy ra dẫn đến ảnh hưởng đến khả năng tài chính của doanh nghiệp (mức độ ổn định về mặt tài chính). Khả năng bảo đảm và khả năng tài chính là những yếu tố quan trọng cho biết khả năng thanh toán của công ty trong tương lai, dựa vào đó luật sư đấu thầu có thể chắc chắn rằng mình có thể thực hiện được tất cả những điều trên.

Đấu thầu trong kinh doanh bảo hiểm

Nguyên tắc đấu thầu trong linh vực kinh doanh bảo hiểm

Có 02 nguyên tắc đấu thầu trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm: Công khai và minh bạch. Việc mời thầu, đóng thầu, dự thầu đều phải được thực hiện một cách công khai, minh bạch, các nội dung trong hồ sơ của các nhà thầu cũng phải được xử lý một cách công khai và đảm bảo các bên dự thầu không bị mất quyền lợi.

Bên mời thầu phải công bố bên trúng thầu (thông báo kết quả) sau khi đã xem xét và sàng lọc toàn bộ hồ sơ và nêu lý do trúng thầu. Các nguyên tắc này được thực hiện theo pháp luật về đấu thầu.

Đấu thầu trong kinh doanh bảo hiểm

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Đấu thầu trong kinh doanh bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook