Đấu giá tài sản là gì? Một số quy định của Luật Đấu giá tài sản 2016 về đấu giá tài sản

đấu giá tài sản

Đấu giá tài sản là gì? Một số quy định của Luật Đấu giá tài sản 2016 về đấu giá tài sản

đấu giá tài sản

Đấu giá tài sản là gì?

Tại Khoản 2 Điều 5 Luật Đấu giá tài sản 2016 định nghĩa như sau: Đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được quy định tại Luật này, trừ trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá.

Tài sản pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá

Tài sản đấu giá là tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật. Tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, bao gồm:

– Tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

– Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật;

– Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

– Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm;

– Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;

– Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản kê biên để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

– Tài sản là hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia;

– Tài sản cố định của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

– Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản;

– Tài sản hạ tầng đường bộ và quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

– Tài sản là quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

– Tài sản là quyền sử dụng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;

– Tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện;

– Tài sản là nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật;

– Tài sản khác mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá.

– Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức tự nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá

(Căn cứ Điều 4 Luật Đấu giá tài sản 2016)

Nguyên tắc đấu giá tài sản

Các tổ chức, cá nhân khi thực hiện đấu giá tài sản phải tuân thủ nguyên tắc sau đây:

– Tuân thủ quy định của pháp luật.

– Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.

– Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên.

–  Cuộc đấu giá phải do đấu giá viên điều hành, trừ trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện.

Các hành vi bị nghiêm cấm khi thực hiện đấu giá tài sản

  •  Đối với đấu giá viên:  

– Cho cá nhân, tổ chức khác sử dụng Chứng chỉ hành nghề đấu giá của mình;

– Lợi dụng danh nghĩa đấu giá viên để trục lợi;

– Thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

–  Hạn chế cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá không đúng quy định của pháp luật;

– Vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp của đấu giá viên;

– Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

  •  Đối với tổ chức đấu giá tài sản:

– Cho tổ chức khác sử dụng tên, Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức mình để hành nghề đấu giá tài sản;

– Thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

– Cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

– Để lộ thông tin về người đăng ký tham gia đấu giá nhằm mục đích trục lợi;

– Nhận bất kỳ một khoản tiền, tài sản hoặc lợi ích nào từ người có tài sản đấu giá ngoài thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật, chi phí dịch vụ khác liên quan đến tài sản đấu giá theo thỏa thuận;

– Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

  •  Đối với người có tài sản đấu giá:

– Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

– Nhận bất kỳ một khoản tiền, tài sản hoặc lợi ích nào từ đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá để làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

– Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

  •  Đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác:

– Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

– Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

– Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

– Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

– Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho quý khách hiểu một số quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ vấn đề nào đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Trung, Luật sư Hà và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook