Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023

đấu giá quyền sử dụng đất

Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023

Quyền sử dụng đất là tài sản được các tổ chức, cá nhân sử dụng làm tài sản bảo đảm, khi không thực hiện nghĩa vụ thì đấu giá quyền sử dụng đất là nhằm mục đích để thu hồi nợ. Ngoài ra, còn có các trường hợp, tổ chức tự nguyện thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để được hưởng số tiền từ việc đấu giá. Vậy pháp luật quy định như thế nào về đấu giá quyền sử dụng đất? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

đấu giá quyền sử dụng đất

Đấu giá quyền sử dụng đất là gì?

Đấu giá tài sản là việc bán tài sản thông qua hành vi trả giá công khai giữa những người muốn mua tài sản đó, người nào trả giá cao nhất sẽ trở thành người được quyền mua tài sản đang đấu giá. Đấu giá tài sản có thể là bắt buộc hoặc tự nguyện.

Pháp luật hiện hành không quy định rõ ràng và cụ thể về khái niệm đấu giá quyền sử dụng đất, tuy nhiên có thể hiểu đấu giá quyền sử dụng đất là một giao dịch pháp lý để Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất với một mức giá cao nhất, được các cơ quan có thẩm quyền tổ chức, thực hiện công khai theo những nguyên tắc, trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định. 

Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất

 • Đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan giữa các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá;
 • Đấu giá quyền sử dụng đất phải được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật đất đai và pháp luật đấu giá tài sản.

Điều kiện để đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 119 Luật Đất đai 2013 quy định về thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thì:

Điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất:

– Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước;

– Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai 2013;

– Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai 2013 đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

Các trường hợp được đấu giá quyền sử dụng đất

Các trường hợp đấu giá khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất bao gồm:

 • Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua;
 • Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê;
 • Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;
 • Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;
 • Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
 • Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước;
 • Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân;
 • Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

( Khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013)

Các trường hợp không được đấu giá quyền sử dụng đất

 • Giao đất không thu tiền sử dụng đất;
 • Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
 • Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức theo quy định pháp luật;
 • Đất được tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng để xây dựng trụ sở làm việc;
 • Sử dụng đất vào mục đích khoáng sản;
 • Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở dịch vụ;
 • Giao đất có cán bộ, công chứng, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền;
 • Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;
 • Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;

Đây là các trường hợp được nhà nước giao quyền sử dụng đất nhằm mục đích công cộng, nhân đạo. Chi phí giao đất trong các trường hợp trên rất thấp hoặc không có. Trường hợp này không được đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tránh các trường hợp các tổ chức, cá nhân nhận đất với chi phí thấp sau đó bán lại với chi phí cao, điều này là không phù hợp với mục đích công cộng ban đầu của Nhà nước.

(Khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai 2013)

Trên đây là những quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất.  Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook