Đất thuộc quy hoạch treo – Một số lưu ý khi sử dụng

đất thuộc quy hoạch treo

Đất thuộc quy hoạch treo là tình trạng xảy ra phổ biến và chắc chắn không người dân nào muốn gặp phải. Vậy quy hoạch treo là gì ? Người có đất thuộc quy hoạch treo được phép làm gì và không được phép làm gì ?

đất thuộc quy hoạch treo

Đất thuộc quy hoạch treo là gì?

Hiện nay pháp luật nói chung và pháp luật đất đai nói riêng không giải thích thế nào là quy hoạch treo hay đất thuộc quy hoạch treo mà chỉ có thể căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018. Tại Điều 6 Luật này có quy định:

“Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.”

Theo cách đơn giản của người dân thì quy hoạch treo là tình trạng diện tích đất đã được ghi trong kế hoạch sử dụng đất của địa phương và đã có công bố thu hồi đất để thực hiện kế hoạch nhưng vẫn không thực hiện theo đúng tiến độ mà vẫn chậm chậm tại các công trình.

Thời hạn quy hoạch treo bao lâu thì hết giá trị ?

Luật Đất đai nước ta không nêu rõ về việc dự án treo trong thời hạn bao lâu thì bị hủy bỏ mà chỉ có thời hạn hủy bỏ quy hoạch đối với việc thu hồi hoặc chuyển mục đích sử dụng đất nếu sau 3 năm không có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất kể từ ngày công bố quy hoạch theo quy định tại Khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai 2013 sửa đổi.

Như vậy, các dự án, quy hoạch treo sẽ bị hủy nếu sau 3 năm không thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

Một số lưu ý khi có đất dính quy hoạch treo

Đồng căn cứ theo quy định khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018:

“…Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 7 Điều này.”

Cụ thể, sau thời hạn 03 năm người sử dụng đất không bị hạn chế về các quyền sau:

Được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Căn cứ khoản 33 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhưng chưa có quyết định thu hồi (quy hoạch treo) thì người sử dụng đất có quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Được chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất

Căn cứ khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được chuyển nhượng khi có đủ các điều kiện sau:

  • Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013.
  • Đất không có tranh chấp.
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  • Trong thời hạn sử dụng đất.

Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố hủy bỏ thu hồi đất thì người sử dụng đất được phép nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu có đủ điều kiện.

Được hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.

Được bồi thường về đất

Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không phải là đất sử dụng trả tiền thuê đất hàng năm mà có Sổ đỏ, Sổ hồng hoặc đủ điều kiện cấp sổ nhưng chưa được cấp. Việc đền bù, bồi thường thiệt hại cho công trình, nhà ở… phụ thuộc vào thời điểm tồn tại và xây dựng công trình, nhà ở đó trên đất quy hoạch như sau:

  • Trường hợp 1: Tài sản trên đất đã có quy hoạch chưa công bố, có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện thì khi có kế hoạch sử dụng đất và quyết định thu hồi của Nhà nước sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật nếu lỡ xây xong mà quy hoạch.
  • Trường hợp 2: Tài sản trên đất đã có quy hoạch, đã được công bố và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận thì sẽ không được bồi thường khi thu hồi đất.

Trên đây là phần tư vấn của Luật Nam Sơn về Đất thuộc quy hoạch treo – Một số lưu ý khi sử dụng. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook