Đề đánh giá và chấm bài đánh giá việc cập nhật kiến thức kiểm toán năm 2023

Đề đánh giá và chấm bài đánh giá việc cập nhật kiến thức kiểm toán

Đề đánh giá và chấm bài đánh giá việc cập nhật kiến thức kiểm toán năm 2023

Đối tượng đánh giá việc cập nhật kiến thức kiểm toán? Đề đánh giá và chấm bài đánh giá việc cập nhật kiến thức kiểm toán được quy định như thế nào? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Đề đánh giá và chấm bài đánh giá việc cập nhật kiến thức kiểm toán

Đối tượng đánh giá việc cập nhật kiến thức kiểm toán

Những đối tượng thực hiện đánh giá việc cập nhật kiến thức kiểm toán bao gồm:

– Công chức giữ các ngạch kiểm toán viên nhà nước tham gia hoạt động kiểm toán: Kiểm toán viên, Kiểm toán viên chính, Kiểm toán viên cao cấp (không bao gồm Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước).

– Công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên tham gia hoạt động kiểm toán hoặc các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm toán tại các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước.

Đề đánh giá và chấm bài đánh giá việc cập nhật kiến thức kiểm toán

Đề đánh giá

a) Đề đánh giá được lựa chọn ngẫu nhiên từ hệ thống ngân hàng câu hỏi đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt;

b) Cơ cấu đề đánh giá do Hội đồng đánh giá quyết định trên cơ sở phải đảm bảo sự phù hợp giữa số lượng câu hỏi, loại câu hỏi và thời gian làm bài;

c) Cơ cấu đề đánh giá theo ngạch kiểm toán viên nhà nước và tương đương, đồng thời theo lĩnh vực chuyên môn kiểm toán.

Chấm bài đánh giá thực hiện trên phần mềm đánh giá.

Hình thức và tần suất đánh giá

Hình thức đánh giá: Kiểm tra tập trung trắc nghiệm trên máy tính. Thời gian làm bài là 60 phút.

Tần suất đánh giá: Thực hiện đánh giá 03 năm/lần đối với tất cả các đối tượng đánh giá; mỗi năm đánh giá tối thiểu 1/3 số lượng thuộc đối tượng đánh giá được quy định tại Điều 5 của Quy định này; các đơn vị cử đảm bảo đạt 100% công chức, viên chức thuộc đối tượng đánh giá của đơn vị tham gia kỳ đánh giá (trừ các đối tượng được miễn và đối tượng không thực hiện đánh giá trong kỳ đánh giá).

Tổ chức đánh giá

Việc đánh giá do Hội đồng đánh giá của Kiểm toán nhà nước thực hiện. Chủ tịch Hội đồng đánh giá là Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước.

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán là đơn vị thường trực của Hội đồng đánh giá, giúp thực hiện các công việc của Hội đồng đánh giá.

Thời gian thực hiện đánh giá: Quý I hàng năm.

Địa điểm thực hiện: Do Hội đồng đánh giá đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.

Đối tượng được miễn đánh giá và đối tượng không thực hiện đánh giá

Đối tượng được miễn đánh giá: Công chức, viên chức còn thời gian công tác dưới 03 năm trước khi nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định tính từ thời điểm Hội đồng đánh giá xét duyệt danh sách tham gia đánh giá.

Đối tượng không thực hiện đánh giá

a) Công chức, viên chức được bổ nhiệm vào các ngạch Kiểm toán viên nhà nước trong năm liền kề trước năm đánh giá.

b) Công chức, viên chức là thành viên của Hội đồng đánh giá trong năm đánh giá.

c) Giảng viên kiêm chức, công chức, viên chức của Kiểm toán nhà nước trong năm liền kề trước năm đánh giá có tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng của Ngành đảm bảo định mức thời gian giảng dạy của giảng viên kiêm chức được quy định tại Quy định về giảng viên của Kiểm toán nhà nước.

d) Công chức, viên chức là thành viên của Ban Xây dựng nội dung đánh giá và ngân hàng câu hỏi phục vụ công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước không thực hiện đánh giá vào kỳ đánh giá đầu tiên.

đ) Công chức, viên chức là thành viên Ban Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật danh mục văn bản, tài liệu và ngân hàng câu hỏi phục vụ công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước của năm liền kề trước năm đánh giá.

e) Công chức, viên chức là thành viên Ban Thẩm định danh mục văn bản tài liệu và ngân hàng câu hỏi, đáp án phục vụ công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước của năm liền kề trước năm đánh giá.

g) Các công chức, viên chức đang trong thời gian tạm đình chỉ công tác hoặc tạm đình chỉ chức vụ.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Đề đánh giá và chấm bài đánh giá việc cập nhật kiến thức kiểm toán Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook