Quy định pháp luật về đánh giá, phân loại cảng biển loại 3 năm 2023

đánh giá, phân loại cảng biển loại 3

Quy định pháp luật về đánh giá, phân loại cảng biển loại 3 năm 2023

Cảng biển loại 3 được phân loại và đánh giá như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

 đánh giá, phân loại cảng biển loại 3

Cảng biển loại 3 là gì?

Cảng biển loại 3 được giải thích tại điểm d khoản 1 Điều 75 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 như sau: Cảng biển loại III là cảng biển có quy mô nhỏ phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Như vậy, theo quy định trên thìcảng biển loại 3 là cảng biển có quy mô nhỏ phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Kết cấu hạ tầng cảng biển loại 3

Kết cấu hạ tầng cảng biển loại 3 được quy định tại khoản 2 Điều 73 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 như sau: Kết cấu hạ tầng cảng biển bao gồm cầu cảng, vùng nước trước cầu cảng, kho, bãi, nhà xưởng, trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước và các công trình phụ trợ khác được xây dựng, lắp đặt cố định tại vùng đất cảng và vùng nước trước cầu cảng.

Theo quy định trên thì kết cấu hạ tầng cảng biển loại 3 bao gồm cầu cảng, vùng nước trước cầu cảng, kho, bãi, nhà xưởng, trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước và các công trình phụ trợ khác được xây dựng, lắp đặt cố định tại vùng đất cảng và vùng nước trước cầu cảng.

Quy định pháp luật về đánh giá, phân loại cảng biển loại 3 năm 2023

Việc đánh giá, phân loại cảng biển loại 3 được thực hiện theo phương thức quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 76/2021/NĐ-CP như sau:

Phương pháp đánh giá, phân loại cảng biển

1. Việc đánh giá, phân loại cảng biển theo phương thức chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 100 điểm. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí và thể hiện chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Cảng biển được đánh giá và phân thành 04 loại

a) Cảng biển đặc biệt: có tổng số điểm chấm đạt trên 90 điểm;

b) Cảng biển loại I: có tổng số điểm chấm đạt trên 70 điểm đến 90 điểm;

c) Cảng biển loại II: có tổng số điểm chấm đạt từ 50 điểm đến 70 điểm;

d) Cảng biển loại III: có tổng số điểm chấm dưới 50 điểm.

3. Căn cứ để đánh giá, phân loại hiện trạng cảng biển

a) Số liệu về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển được căn cứ theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Số liệu về quy mô của cảng biển sử dụng số liệu thống kê hàng hóa thông qua cảng biển trung bình trong 03 năm gần nhất của Cục Hàng hải Việt Nam và sử dụng số liệu về cỡ trọng tải tàu tiếp nhận tại cảng biển theo các quyết định công bố mở bến cảng, cầu cảng của Cục Hàng hải Việt Nam trong năm gần nhất.

4. Việc phân loại cảng biển khi lập quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch cảng biển phải căn cứ vào số liệu về hàng hóa, cỡ trọng tải tàu dự kiến từng thời kỳ quy hoạch và các tiêu chí quy định tại Nghị định này.

Như vậy, theo quy định trên thì việc đánh giá, phân loại cảng biển loại 3 được thực hiện theo phương thức chấm điểm.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về đánh giá, phân loại cảng biển loại 3. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook