Đăng ký thuế lần đầu và các thủ tục mới nhất năm 2022

đăng ký thuế lần đầu

Đăng ký thuế lần đầu và các thủ tục mới nhất năm 2022

đăng ký thuế lần đầu

Đăng ký thuế lần đầu là gì?

Đăng ký thuế lần đầu là việc công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiến hành kê khai, thông báo với cơ quan thuế lần đầu tiên sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về chế độ kế toán, phương pháp khấu hao tài sản và các thủ tục khác về thuế để thực hiện các hoạt động kê khai, quyết toán, nộp thuế trong quá trình hoạt động của công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Đối tượng đăng ký thuế

Theo Khoản 1 Điều 30 Luật quản lý thuế 2019 quy định đối tượng đăng ký thuế như sau:

a)  Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Địa điểm nộp và hồ sơ đăng ký thuế lần đầu

Theo Điều 31 và 32 Luật Quản lý thuế 2019 hồ sơ và địa điểm đăng ký thuế lần đầu được quy định như sau:

(1) Đối với người nộp thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh

Địa điểm nộp và hồ sơ đăng ký thuế là địa điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định tại Chương IV, Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

(2) Đối với người nộp thuế là tổ chức đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế

Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đó có trụ sở;

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân đó.

(3) Đối với người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế

Hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập chịu thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú hoặc nơi phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu gồm những gì?

Hồ sơ khai thuế ban đầu thường gồm các giấy tờ sau:

– Tờ khai đăng ký chế độ kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC;

– Bảng đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định được quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC;

– Quyết định bổ nhiệm kế toán;

– Quyết định bổ nhiệm giám đốc;

– Tờ khai lệ phí môn bài;

– Phiếu đăng ký thông tin doanh nghiệp;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy tờ chứng thực của đại diện pháp luật;

– Giấy uỷ quyền (trường hợp uỷ quyền cho cá nhân nộp hồ sơ).

Các bạn lưu ý, tùy vào yêu cầu của cơ quan thuế ở từng địa phương mà công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh của bạn phải chuẩn bị một số hoặc tất cả các giấy tờ nêu trên. Do đó, để có thể chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chính xác thì bạn nên liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý thuế trực tiếp của công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh của bạn trước để được hướng dẫn.

Thời hạn đăng ký thuế lần đầu

Theo Điều 33 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về thời hạn đăng ký thuế lần đầu như sau:

(1) Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì thời hạn đăng ký thuế là thời hạn đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

(2) Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thời hạn đăng ký thuế là 10 ngày làm việc kể từ ngày sau đây:

– Được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định thành lập;

– Bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh hoặc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, văn bản hợp tác kinh doanh;

– Ký hợp đồng nhận thầu đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế; ký hợp đồng, hiệp định dầu khí;

– Phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân;

– Phát sinh yêu cầu được hoàn thuế;

– Phát sinh nghĩa vụ khác với ngân sách nhà nước.

(3) Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm đăng ký thuế thay cho cá nhân có thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế trong trường hợp cá nhân chưa có mã số thuế; đăng ký thuế thay cho người phụ thuộc của người nộp thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật trong trường hợp người phụ thuộc chưa có mã số thuế.

Một số thủ tục cần hoàn tất trước khi nộp hồ sơ khai thuế lần đầu

Trước khi nộp hồ sơ trên đến cơ quan quản lý thuế, công ty cần hoàn tất các công việc sau:

– Treo bảng hiệu tại trụ sở công ty: Bảng hiệu phải thể hiện đầy đủ các thông tin như tên công ty, mã số thuế công ty, địa chỉ trụ sở chính. Công ty phải treo biển tại địa chỉ trụ sở trong suốt thời gian hoạt động.

– Mua chữ ký số, gói dịch vụ hóa đơn điện tử và đăng ký kê khai, nộp thuế điện tử, thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

– Kê khai, nộp tờ khai và lệ phí môn bài.

– Mở tài khoản ngân hàng và thông báo tài khoản ngân hàng với Cơ quan thuế quản lý.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về Đăng ký thuế lần đầu và các thủ tục mới nhất năm 2022. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook