Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập năm 2022

Quy định về nội dung của bản cáo trạng

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Người cao tuổi

Căn cứ vào Điều 2 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009:

“Điều 2. Người cao tuổi

Người cao tuổi được quy định trong Luật này là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.”

Theo đó, người cao tuổi theo pháp luật về người cao tuổi, được xác định là:

– Công dân Việt Nam: Người mang quốc tịch Việt Nam (dựa vào huyết thống và hoạt động nhập quốc tịch)

– Người từ đủ 60 tuổi trở lên: Người đã qua sinh nhật lần thứ 60.

Ví dụ: Một người sinh ngày 20/11/1961 thì ngày 20/11/2021 người này đủ 60 tuổi.

Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội

Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập là loại giấy chứng nhận được cấp bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thể hiện cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập được thành lập và hoạt động hợp pháp (đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được hoạt động cơ sở trợ giúp xã hội, thực hiện đúng các thủ tục đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội).

Cơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm đảm bảo thực hiện đúng theo nội dung Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội, đồng thời, đảm bảo không vi phạm các quy định về thành lập và hoạt động cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập.

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Hồ sơ đề nghị đăng ký thay đổi nội dung của giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018, hồ sơ đề nghị đăng ký thay đổi nội dung của giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội bao gồm 02 thành phần sau:

– Văn bản đề nghị về việc đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở: Văn bản thể hiện rõ nguyện vọng cũng như lý do thay đổi, nội dung thay đổi trong giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội.

– Bản photocopy đăng ký thành lập cơ sở đã được cấp: Bản sao này có thể không cần được công chứng nhưng phải có đối chiếu với bản chính.

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập bao gồm:

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội

– Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội và giải quyết:

+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với các cơ sở trợ giúp xã hội có phạm vi liên tỉnh hoặc liên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố, có trụ sở chính đặt tại địa phương

+ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đối với các cơ sở hoạt động trên phạm vi cấp huyện, có trụ sở chính đặt tại địa phương

– Phương thức nộp hồ sơ:

+ Nộp 01 bộ hồ sơ

+ Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội cho cơ sở trợ giúp xã hội đề nghị thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội. Trong trường hợp cơ sở đề nghị không đủ điều kiện theo quy định thì cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập phải có thông báo rõ lý do bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

Tuy nhiên, đối với các cơ sở thành lập theo pháp luật về doanh nghiệp hoặc pháp luật về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn thì không phải thực hiện các trình tự, thủ tục đăng ký thành lập, do số đối tượng được trợ giúp tại các cơ sở trợ giúp xã hội này quá ít.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook