Thủ tục Đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc năm 2023

Thủ tục Đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc năm 2023

Thủ tục Đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc năm 2023

Thủ tục Đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc năm 2023

Phán quyết trọng tài là gì?

Theo khoản 10 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại 2010, phán quyết trọng tài là quyết định của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp và chấm dứt tố tụng trọng tài.

Trường hợp phải đăng ký phán quyết trọng tài.

Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy định của Luật trọng tài thương mại năm 2010. Các bên tranh chấp có thể thỏa thuận với nhau để lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp là trọng tài quy chế hay trọng tài vụ việc, trong đó:

Trọng tài quy chế là hình thức giải quyết tranh chấp tại một Trung tâm trọng tài theo quy định của Luật trọng tài thương mại và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài đó. Trọng tài viên tham gia vào hình thức trọng tài quy chế phải là trọng tài viên của Trung tâm trọng tài đã được lựa chọn.

Trọng tài vụ việc là hình thức giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật trọng tài thương mại năm 2010 và trình tự, thủ tục do các bên thỏa thuận.

Dù lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp nào thì Hội đồng trọng tài cũng sẽ đưa ra phán quyết để các bên thi hành. Theo quy định tại khoản 10 Điều 3 Luật trọng tài thương mại 2010 có quy định: “Phán quyết trọng tài là quyết định của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp và chấm dứt tố tụng trọng tài”. Phán quyết trọng tài là phán quyết chung thẩm có hiệu lực ngày từ thời điểm Hội đồng trọng tài ra phán quyết và không được kháng cáo, kháng nghị.

Do các bên có thể thỏa thuận lựa chọn hình thức trọng tài giải quyết vụ việc nên cũng sẽ có hai loại phán quyết trọng tài đó là phán quyết của trọng tài quy chế và phán quyết trọng tài vụ việc. Theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật trọng tài thương mại năm 2010 thì phán quyết trọng tài vụ việc phải được đăng ký phán quyết tại Tòa án nơi Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết trước khi yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự “cưỡng chế” thi hành án.

Thủ tục Đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc năm 2023

Theo quy định tại Điều 62 Luật Trọng tài thương mại 2010 thì thủ tục đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc được thực hiện cụ thể như sau:

Theo yêu cầu của một hoặc các bên tranh chấp, phán quyết của Trọng tài vụ việc được đăng ký tại Tòa án nơi Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết trước khi yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền tổ chức thi hành phán quyết trọng tài đó. Việc đăng ký hoặc không đăng ký phán quyết trọng tài không ảnh hưởng đến nội dung và giá trị pháp lý của phán quyết trọng tài.

Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày ban hành phán quyết trọng tài, bên yêu cầu đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc phải gửi đơn xin đăng ký phán quyết trọng tài tới Tòa án có thẩm quyền kèm theo bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ các tài liệu sau đây:

– Phán quyết trọng tài do Hội đồng trọng tài vụ việc ban hành;

– Biên bản phiên họp giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài vụ việc, nếu có;

– Bản chính hoặc bản sao thoả thuận trọng tài đã được chứng thực hợp lệ.

Bên yêu cầu phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của các tài liệu gửi cho Tòa án.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn xin đăng ký phán quyết, Chánh án Tòa án phải phân công một Thẩm phán xem xét đơn đăng ký phán quyết. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải kiểm tra tính xác thực của các tài liệu gửi kèm theo đơn và thực hiện việc đăng ký. Trường hợp xác định phán quyết trọng tài không có thật thì Thẩm phán từ chối đăng ký, trả lại đơn yêu cầu và các tài liệu kèm theo và phải thông báo ngay cho bên có yêu cầu biết, đồng thời nêu rõ lý do. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án, người yêu cầu đăng ký phán quyết trọng tài có quyền khiếu nại với Chánh án Tòa án về việc từ chối đăng ký phán quyết trọng tài. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Chánh án Tòa án phải xem xét và ra quyết định giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Chánh án Tòa án là quyết định cuối cùng.

Nội dung đăng ký phán quyết Trọng tài:

– Thời gian, địa điểm thực hiện việc đăng ký;

– Tên Tòa án tiến hành việc đăng ký;

– Tên, địa chỉ của bên yêu cầu thực hiện việc đăng ký;

– Phán quyết được đăng ký;

– Chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu của Tòa án.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Thủ tục Đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook