Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động năm 2022

Những điều cần biết về phương án sử dụng lao động năm 2022

Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động năm 2022

Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động

Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động

Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động là việc công ty dịch vụ đăng ký hợp đồng cung ứng lao động với bên tiếp nhận  lao động (đăng ký số lượng,  chất lượng người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với nhu cầu của bên tiếp nhận).

Việc đăng ký hợp đồng cung ứng lao động chỉ được thực hiện sau khi được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận.

Hồ sơ đăng ký hợp đồng cung ứng lao động

Quy định tại Điều 20 Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020, hồ sơ đăng ký hợp đồng cung ứng lao động bao gồm các thành phần sau:

– Tài liệu chứng minh việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động.

– Văn bản đăng ký hợp đồng cung ứng lao động;

– Bản sao của hợp đồng cung ứng lao động kèm theo bản dịch tiếng Việt được chứng thực;

Trong đó, tài liệu chứng minh đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật các nước tiếp nhận bao gồm:

– Đối với các nước, vùng lãnh thổ khác:

+ Trường hợp bên nước ngoài tiếp nhận lao động là người sử dụng lao động ở nước ngoài, tài liệu chứng minh bao gồm:

01 bản sao giấy phép kinh doanh hoặc đăng ký kinh doanh của người sử dụng lao động thể hiện lĩnh vực kinh doanh phù hợp với ngành, nghề, công việc tuyển dụng lao động nước ngoài, kèm bản dịch tiếng Việt;

01 bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước tiếp nhận cho phép người sử dụng lao động tuyển dụng lao động nước ngoài hoặc danh mục ngành, nghề, công việc được phép tuyển dụng lao động nước ngoài đối với nước tiếp nhận có quy định, kèm bản dịch tiếng Việt.

– Đối với thị trường Malaysia và thị trường Đài Loan (Trung Quốc), tài liệu chứng minh bao gồm:

+ 01 bản sao Phiếu thẩm định hồ sơ tuyển dụng lao động Việt Nam của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước, vùng lãnh thổ;

+ 01 bản sao giấy phép tuyển dụng lao động nước ngoài của cơ quan chức năng nước sở tại cấp cho người sử dụng lao động, kèm bản dịch tiếng Việt.

– Trường hợp bên nước ngoài tiếp nhận lao động là tổ chức dịch vụ việc làm ở nước ngoài, tài liệu chứng minh bao gồm:

01 bản sao giấy phép kinh doanh hoặc đăng ký kinh doanh của tổ chức dịch vụ việc làm thể hiện ngành, nghề kinh doanh bao gồm dịch vụ việc làm, kèm theo bản dịch tiếng Việt;

01 bản sao thỏa thuận hợp tác hoặc văn bản yêu cầu hoặc văn bản ủy quyền tuyển dụng lao động Việt Nam của người sử dụng lao động cho tổ chức dịch vụ việc làm, kèm bản dịch tiếng Việt.

Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động

Thủ tục đăng ký hợp đồng cung ứng lao động

Bước 1: Nộp hồ sơ lên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

– Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

– Chủ thể nộp hồ sơ: Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Bước 2: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giải quyết hồ sơ

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời doanh nghiệp dịch vụ bằng văn bản:

– Trường hợp không chấp thuận, văn bản gửi về phải nêu rõ lý do.

– Trường hợp chấp thuận, nội dung văn bản là chấp thuận.

Ngoài ra, trường hợp cần phải thẩm định ở nước ngoài thì phải thông báo cho doanh nghiệp dịch vụ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động năm 2022.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook