Đại diện nhà trường nơi bị cáo là người dưới 18 tuổi học tập không tham gia thì phiên tòa có bị hoãn không?

Đại diện nhà trường nơi bị cáo là người dưới 18 tuổi học tập không tham gia thì phiên tòa có bị hoãn không?

Đại diện nhà trường nơi bị cáo là người dưới 18 tuổi học tập không tham gia thì phiên tòa có bị hoãn không? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Đại diện nhà trường nơi bị cáo là người dưới 18 tuổi học tập không tham gia thì phiên tòa có bị hoãn không?

Điều kiện của Thẩm phán được phân công xét xử vụ án hình sự có bị cáo là người dưới 18 tuổi?

Theo Điều 6 Thông tư 02/2018/TT-TANDTC, quy định về việc phân công Thẩm phán, Hội thẩm như sau:

“Điều 6. Phân công Thẩm phán, Hội thẩm

Khi giải quyết vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi, Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán, Hội thẩm phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

1. Thẩm phán là người có kinh nghiệm xét xử các vụ án liên quan đến người dưới 18 tuổi hoặc đã được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết các vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi hoặc đã được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về tâm lý học, khoa học giáo dục đối với người dưới 18 tuổi.

2. Có 01 Hội thẩm là giáo viên, cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc người có kinh nghiệm, hiểu biết tâm lý người dưới 18 tuổi.”

Như vậy, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án hình sự có bị cáo là người dưới 18 tuổi phải bảo đảm thẩm phán phải là người có kinh nghiệm xét xử các vụ án liên quan đến người dưới 18 tuổi hoặc đã được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết các vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi hoặc đã được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về tâm lý học, khoa học giáo dục đối với người dưới 18 tuổi.

Xét xử vụ án hình sự có bị cáo là người dưới 18 tuổi có bắt buộc phải có mặt đại diện của nhà trường nơi bị cáo học tập hay không?

Tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 02/2018/TT-TANDTC, quy định về việc tham gia phiên tòa của người đại diện, nhà trường, cơ quan, tổ chức như sau:

Điều 8. Việc tham gia phiên tòa của người đại diện, nhà trường, cơ quan, tổ chức

1. Những người sau đây phải có mặt tại phiên tòa theo quyết định của Tòa án:

a) Người đại diện của người dưới 18 tuổi;

b) Đại diện nhà trường nơi người dưới 18 tuổi học tập;

c) Đại diện của cơ quan, tổ chức nơi người dưới 18 tuổi lao động, sinh hoạt.

…”

Như vậy, theo quy định nêu trên, đại diện nhà trường nơi bị cáo là người dưới 18 tuổi học tập phải có mặt tại phiên tòa theo quyết định của Tòa án.

Đại diện nhà trường nơi bị cáo là người dưới 18 tuổi học tập không tham gia thì phiên tòa có bị hoãn không?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 8 Thông tư 02/2018/TT-TANDTC, quy định về việc tham gia phiên tòa của người đại diện, nhà trường, cơ quan, tổ chức như sau:

Điều 8. Việc tham gia phiên tòa của người đại diện, nhà trường, cơ quan, tổ chức

2. Trường hợp những người được quy định tại khoản 1 Điều này vắng mặt lần thứ nhất hoặc vắng mặt lần thứ hai vì lý do bất khả kháng, do trở ngại khách quan thì Tòa án phải hoãn phiên tòa.

Trường hợp những người quy định tại khoản 1 Điều này vắng mặt lần thứ hai không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan nhưng để bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người dưới 18 tuổi thì Tòa án cũng có thể hoãn phiên tòa.”

Như vậy, nếu đại diện nhà trường nơi bị cáo là người dưới 18 tuổi học tập vắng mặt lần thứ nhất hoặc vắng mặt lần thứ hai vì lý do bất khả kháng, do trở ngại khách quan thì Tòa án sẽ hoãn phiên tòa. Tuy nhiên, nếu đại diện nhà trường nơi bị cáo học tập vắng mặt lần thứ hai không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan nhưng để bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người dưới 18 tuổi thì Tòa án cũng có thể hoãn phiên tòa.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Đại diện nhà trường nơi bị cáo là người dưới 18 tuổi học tập không tham gia thì phiên tòa có bị hoãn không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook