Công ty Mua bán nợ Việt Nam thuộc loại hình doanh nghiệp nào?

Công ty Mua bán nợ Việt Nam thuộc loại hình doanh nghiệp nào?

Công ty Mua bán nợ Việt Nam thuộc loại hình doanh nghiệp nào? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Công ty Mua bán nợ Việt Nam thuộc loại hình doanh nghiệp nào?

Công ty Mua bán nợ Việt Nam thuộc loại hình doanh nghiệp nào?

Căn cứ theo Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 42/2021/TT-BTC có quy định như sau:

“Điều 3. Tên Công ty, trụ sở chính

1. Tên Công ty:

a) Tên tiếng Việt:

– Tên đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam;

– Tên rút gọn: Công ty Mua bán nợ Việt Nam;

b) Tên tiếng Anh: Vietnam Debt and Asset Trading Corporation;

c) Tên viết tắt: DATC.

2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

3. Trụ sở Công ty:

a) DATC có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội, các chi nhánh, trung tâm, văn phòng đại diện, đơn vị hạch toán độc lập và phụ thuộc ở trong và ngoài nước;

b) Trụ sở chính: Số 51, phố Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

c) Website: www.datc.vn; www.muabanno.vn;

d) Email: datc@datc.vn;

đ) Số điện thoại: 024-394.54.738; Fax: 024-394.54.737.”

Theo quy định trên thì công ty Mua bán nợ Việt Nam là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Công ty Mua bán nợ Việt Nam có phải doanh nghiệp nhà nước không?

Căn cứ theo khoản 11 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Đồng thời tại Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 42/2021/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư 123/2021/TT-BTC có quy định như sau:

+ DATC tổ chức và hoạt động dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp và Điều lệ này.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam có tư cách pháp nhân, dấu riêng và được mở tài khoản tiền Đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại trong nước và nước ngoài theo các quy định của pháp luật có liên quan.

+ DATC có vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của mình.

Theo đó, công ty mua bán nợ Việt Nam hoạt động dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, như vậy công ty mua bán nợ Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước.

Trong các ngành nghề kinh doanh chính thì công ty Mua bán nợ Việt Nam tập trung chủ yếu vào các hoạt động nào?

Tại Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 42/2021/TT-BTC có quy định về Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh. Theo đó, trong các ngành nghề kinh doanh chính thì công ty Mua bán nợ Việt Nam tập trung chủ yếu vào các hoạt động kinh doanh sau:

– Tiếp nhận nợ và tài sản, bao gồm nợ và tài sản loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ; nợ phải thu và các tài sản theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục đầu tư, khai thác hoặc xử lý, thu hồi vốn cho Nhà nước theo quy định tại Nghị định 129/2020/NĐ-CP.

– Mua nợ và tài sản (bao gồm cả quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là tài sản bảo đảm của khoản nợ) của các tổ chức và cá nhân.

– Xử lý nợ và tài sản đã mua, tiếp nhận (bao gồm cả quản lý, đầu tư để khai thác, bán, cho thuê các tài sản đã mua, tiếp nhận và tài sản bảo đảm của khoản nợ, kể cả tài sản nhận gán nợ).

– Tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua hoạt động mua, xử lý nợ.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Công ty Mua bán nợ Việt Nam thuộc loại hình doanh nghiệp nào? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook