Công ty lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài có được phục vụ khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài không?

Công ty lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài có được phục vụ khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài không?

Công ty lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài có được phục vụ khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài không? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Công ty lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài có được phục vụ khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài không?

Công ty lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài có được phục vụ khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài không?

Công ty lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài có được phục vụ khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài không, thì theo quy định tại khoản 4 Điều 30 Luật Du lịch 2017 như sau:

“Điều 30. Phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành

1. Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phục vụ khách du lịch nội địa.

2. Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

3. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và dịch vụ lữ hành nội địa, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.”

Theo quy định trên thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Như vậy, Công ty lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài không được phục vụ khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Công ty lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài phục vụ khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Công ty lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài phục vụ khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài thì bị phạt bao nhiêu tiền, thì theo quy định tại điểm b khoản 12, điểm b khoản 15 và điểm a khoản 16 Điều 7 Nghị định 45/2019/NĐ-CP như sau:

“Điều 7. Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ lữ hành

12. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không làm thủ tục đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định;

b) Hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành không đúng phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành ghi trong giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

15. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 11 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành từ 12 tháng đến 18 tháng đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 12, khoản 13 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành từ 18 tháng đến 24 tháng đối với hành vi quy định tại điểm a và điểm c khoản 14 Điều này;

d) Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 9 Điều này;

đ) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 14 Điều này.

16. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 8, điểm b khoản 12, điểm a và điểm b khoản 13, khoản 14 Điều này;

b) Buộc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 7 Điều này.”

Theo đó tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2019/NĐ-CP có quy định như sau:

“Điều 5. Mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền trong lĩnh vực du lịch

2. Mức phạt tiền quy định tại các Điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 Nghị định này là áp dụng đối với cá nhân. Mức phạt tiền quy định tại Điều 7 Nghị định này là áp dụng đối với tổ chức.

…”

Như vậy, theo quy định trên thì công ty lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài phục vụ khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài có thể bị phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng.

Ngoài ra công ty lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài còn bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành từ 12 tháng đến 18 tháng và phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm trên.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Công ty lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài có được phục vụ khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook