Công ty đang trong thời gian tạm ngừng kinh doanh có được giải thể không?

Công ty đang trong thời gian tạm ngừng kinh doanh có được giải thể không?

Công ty đang trong thời gian tạm ngừng kinh doanh thì có thể làm thủ tục giải thể hay không? Hãy cùng Luật Nam Sơn giải đáp thắc mắc này qua bài viết dưới đây.

Công ty đang trong thời gian tạm ngừng kinh doanh có được giải thể không?

Công ty đang trong thời gian tạm ngừng kinh doanh có được giải thể không?

Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp như sau:

“Điều 207. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.”

Theo đó, pháp luật không có quy định về thời điểm doanh nghiệp được giải thể mà chỉ quy định về những trường hợp và điều kiện giải thể. 

Như vậy, công ty của bạn hiện đang tạm ngừng kinh doanh vẫn có thể giải thể nếu thuộc một trong các trường hợp đã liệt kê và đảm bảo điều kiện theo quy định nêu trên.

Doanh nghiệp nên tạm ngừng kinh doanh hay giải thể?

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 vừa qua, một số doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh dẫn đến tình trạng chủ doanh nghiệp phải quyết định tạm ngừng kinh doanh, tuy nhiên việc lựa chọn hình thức tạm ngừng hoạt đông hay giải thể sẽ phụ thuộc vào tình hình hiện tại của mỗi doanh nghiệp, cụ thể:

– Doanh nghiệp nên lựa chọn tạm ngừng kinh doanh khi:

+ Vẫn đủ khả năng tài chính cho việc phục hồi, trở lại sản xuất, kinh doanh.

+ Có ý định tái cơ cấu công ty, hoạch định lại các chiến lược và mục tiêu kinh doanh.

+ Số lượng lao động ít hoặc không thuê lao động. Sở dĩ, do việc tạm ngừng kinh doanh dài sẽ dẫn đến tình trạng người lao động không có thu nhập rồi xin nghỉ việc, vì vậy những công ty có nhiều lao động nên cân nhắc có nên tạm ngừng kinh doanh hay không.

– Doanh nghiệp nên lựa chọn giải thể doanh nghiệp khi:

+ Tình hình kinh doanh thua lỗ, thiệt hại năng nề do dịch bệnh. Doanh nghiệp nhận thấy không còn khả năng để phục hồi sản xuất, kinh doanh.

+ Công ty có nhiều lao động, không còn khả năng thanh toán BHXH, tiền lương cho NLĐ, các chi phí khác trong thời gian dịch bệnh.

Như vậy, tuỳ vào nhu cầu của chủ doanh nghiệp và tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp mà chủ doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng hoạt đông hay giải thể cho phù hợp.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Công ty đang trong thời gian tạm ngừng kinh doanh có được giải thể không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook