Mẫu thông báo mời quan tâm thực hiện công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ (Mới nhất 2023)

Mẫu thông báo mời quan tâm thực hiện công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ (Mới nhất 2023)

Mẫu thông báo mời quan tâm thực hiện công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ (Mới nhất 2023)

Mẫu thông báo mời quan tâm thực hiện công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ (Mới nhất 2023)
DCIM100MEDIA

 Hình thức lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành chuyên ngành giao thông đường bộ

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ theo Điều 4 Thông tư 1/2023/TT-BGTVT gồm:

– Các công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế khi đáp ứng quy định tại Điều 15 Luật Đấu thầu.

– Các công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước trong trường hợp:

+ Dự án thuộc ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư;

+ Dự án có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, trong đó không có nhà đầu tư nước ngoài tham gia đăng ký thực hiện dự án hoặc đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư 1/2023/TT-BGTVT;

+ Dự án có yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Cơ quan có thẩm quyền và ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng đối với yêu cầu bảo đảm quốc phòng hoặc ý kiến thống nhất của Bộ Công an đối với yêu cầu bảo đảm an ninh.

Mẫu thông báo mời quan tâm thực hiện công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ (Mới nhất 2023)

THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

(Địa điểm), ngày ___ tháng ___ năm ____

Kính gửi: Các nhà đầu tư quan tâm

Cơ quan quản lý đường bộ, địa chỉ: _________[Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương] mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án ____ [Ghi tên dự án theo danh mục dự án đã được phê duyệt] với các thông tin như sau:

  1. Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án:

________________

  1. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền thuê đất): __________________________
  2. Sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án chưa giải phóng mặt bằng: ___________________________________
  3. Thời hạn, tiến độ đầu tư:

____________________

  1. Địa điểm thực hiện dự án:

____________________

  1. Diện tích khu đất:

____________________

  1. Thời gian khai thác dự án sau khi hoàn thành công tác đầu tư:

____________________

  1. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: ___________________________

[ghi thời điểm (ngày, giờ) cụ thể, nhưng phải bảo đảm tối thiểu là 30 ngày từ ngày danh mục dự án được đăng tải]

  1. Thông tin liên hệ:

– Cơ quan quản lý đường bộ

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

– Số fax:

– Các thông tin khác về dự án:

_______________________________

  1. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Đại diện của Cơ quan quản lý đường bộ
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

 

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Mẫu thông báo mời quan tâm thực hiện công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ (Mới nhất 2023). Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook