Công khai ngân sách đối với đơn vị, tổ chức, chương trình, dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2022

Thủ tục giải thể quỹ thành viên mới nhất năm 2023

Công khai ngân sách đối với đơn vị, tổ chức, chương trình, dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Công khai ngân sách nhà nước được coi là một nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước và được quy định tại Điều 15 Luật ngân sách nhà nước năm 2015. Đơn vị dự báo ngân sách tổ chức tiếp nhận hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước, các chương trình, dự án đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước như thế nào?

Nội dung công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí, các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước quy định cụ thể tại Điều 48 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 như sau:

Công khai ngân sách đối với đơn vị, tổ chức, chương trình, dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Đối với đơn vị dự toán ngân sách

Lập dự toán thu, chi ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, thực hiện dự toán và đóng ngân sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự toán thu, chi ngân sách liên quan đến đơn vị dự toán phụ. Xuất bản báo cáo ngân sách đã được phê duyệt hoặc đánh giá cho các đơn vị kế toán cấp dưới.

Công khai dự toán ngân sách

Đối với đơn vị dự toán ngân sách cấp trên:

+ Công khai dự toán thu – chi ngân sách nhà nước, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) được cấp có thẩm quyền giao; nguồn kinh phí khác và phân bổ cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc (trong đó có dự toán của đơn vị mình trực tiếp sử dụng), các đơn vị được ủy quyền (phần kinh phí ủy quyền – nếu có).

+ Công khai các căn cứ, nguyên tắc, định mức phân bổ dự toán ngân sách.

Đối với đơn vị sử dụng ngân sách: Công khai dự toán thu – chi ngân sách nhà nước, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền giao và nguồn kinh phí khác.

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước

Đối với đơn vị dự toán ngân sách cấp trên:

+ Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm) đã được phê duyệt.

+ Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm) đã được phê duyệt.

Đối với đơn vị sử dụng ngân sách:

+ Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm) đã được phê duyệt.

+ Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm) đã được phê duyệt.

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước

Đối với đơn vị dự toán ngân sách cấp trên:

+ Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước (theo Mẫu biểu số 4, biểu số 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

+ Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với đơn vị sử dụng ngân sách:

+ Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước.

Công khai ngân sách đối với đơn vị, tổ chức, chương trình, dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, tình hình thực hiện và quyết toán thu, chi tài chính, các khoản đóng góp của tổ chức và cá nhân; cơ sở xác định mức hỗ trợ và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ cho đơn vị.

Công khai kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ

Đối với tổ chức cấp trên: Công khai dự toán thu – chi ngân sách nhà nước hỗ trợ, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) được cấp có thẩm quyền giao; nguồn kinh phí khác và phân bổ cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc (trong đó có dự toán của đơn vị mình trực tiếp sử dụng). Công khai các căn cứ, nguyên tắc, định mức phân bổ dự toán ngân sách.

Đối với đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ: Công khai dự toán thu – chi ngân sách nhà nước hỗ trợ, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền giao và nguồn kinh phí khác.

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước hỗ trợ

Đối với tổ chức cấp trên: Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước hỗ trợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Đối với đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ: Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước hỗ trợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Công khai ngân sách đối với đơn vị, tổ chức, chương trình, dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hỗ trợ (quý, 6 tháng, năm)

Đối với tổ chức cấp trên: Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm) đã được phê duyệt. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm) đã được phê duyệt.

Đối với đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ: Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm) đã được phê duyệt. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm) đã được phê duyệt.

Công khai ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Công khai ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Công khai ngân sách đối với đơn vị, tổ chức, chương trình, dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook