Công dân có được đăng ký xe máy ở nơi tạm trú hay không?

Công dân có được đăng ký xe máy ở nơi tạm trú hay không?

Công dân có được đăng ký xe máy ở nơi tạm trú hay không?

Công dân có được đăng ký xe máy ở nơi tạm trú hay không?

Trước ngày 15/8/2023, việc đăng ký xe cơ giới vẫn áp dụng theo các quy định tại Thông tư 58/2020/TT-BCA. Tại Điều 3 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về cơ quan đăng ký xe máy như sau:

– Công an quận, huyện, thị xã, thành phố đăng ký, cấp biển số cho xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình.

– Công an xã, phường, thị trấn đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình.

Theo quy định trên, người tạm trú không được đăng ký xe máy tại nơi tạm trú mà phải về nơi thường trú làm thủ tục.

Tuy nhiên, từ ngày 15/8/2023, việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 24/2023/TT-BCA. Theo đó, tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định, chủ xe là cá nhân có nơi cư trú (bao gồm nơi đăng ký thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó.

Như vậy từ ngày 15/8/2023, người tạm trú có thể đăng ký xe máy tại địa phương nơi mình đăng ký tạm trú.

Cơ quan đăng ký xe bao gồm những cơ quan nào?

Cơ quan đăng ký xe quy định tại Điều 4 Thông tư 24/2023/TT-BCA bao gồm:

– Phòng Cảnh sát giao thông đăng ký các loại xe xe ô tô; xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe mô tô (gọi chung là xe mô tô) của tổ chức, cá nhân nước ngoài, kể cả cơ quan lãnh sự tại địa phương.

– Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố (Công an cấp huyện) đăng ký xe mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, nơi cư trú tại địa phương.

– Công an xã, phường, thị trấn (Công an cấp xã) thực hiện đăng ký xe như sau:

+ Công an cấp xã của các huyện, thị xã thuộc thành phố đăng ký xe mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, nơi cư trú tại địa phương;

+ Công an cấp xã của các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (trừ Công an cấp xã nơi Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện, thị xã, thành phố đặt trụ sở) có số lượng đăng ký mới từ 150 xe/năm trở lên (trung bình trong 03 năm gần nhất) thực hiện đăng ký xe mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, nơi cư trú tại địa phương.

Điều khoản chuyển tiếp trong Thông tư 24/2023/TT-BCA

– Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

– Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.

– Đối với xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định Thông tư 24/2023/TT-BCA.

– Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư 24/2023/TT-BCA thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

– Đối với Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe mô tô trước ngày Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện đăng ký xe theo quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA.

– Mẫu chứng nhận đăng ký xe ban hành kèm theo Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an và biển số xe ô tô, rơmoóc, sơmi rơmoóc, mô tô biển 5 số đã sản xuất trước ngày Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đến hết.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Công dân có được đăng ký xe máy ở nơi tạm trú hay không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook