Công chức hải quan là ai ? Điều kiện trở thành Công chức hải quan năm 2022

Công chức hải quan

Công chức hải quan là người được nhà nước trao quyền thay mặt nhà nước thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực hải quan . Vậy cụ thể Công chức hải quan là ai ? Muốn trở thành công chức hải quan thì phải đáp ứng những điều kiện gì ?

Công chức hải quan

Công chức hải quan là ai ?

Luật Cán bộ, Công chức năm 2008 không định nghĩa cụ thể về Công chức hải quan, tuy nhiên có thể dựa vào khái niệm Công chức để hiểu Công chức hải quan là công dân Việt Nam, được bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong hệ thống cơ quan hải quan các cấp. Như vậy, công chức hải quan là những người làm việc trong hệ thống hải quan các cấp hoặc các đơn vị sự nghiệp của hải quan.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Công chức hải quan

Căn cứ theo quy định tại Điều 19 Luật hải quan năm 2014, nhiệm vụ và quyền hạn của công chức hải quan được quy định như sau:

 • Thứ nhất, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, quy trình nghiệp vụ hải quan và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
 • Thứ hai, hướng dẫn người khai hải quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi có yêu cầu.
 • Thứ ba, thực hiện kiểm tra, giám sát hải quan; giám sát việc mở, đóng, chuyển tải, xếp dỡ hàng hóa tại địa điểm làm thủ tục hải quan và địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hải quan thì yêu cầu chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải, người chỉ huy, người điều khiển phương tiện vận tải hoặc người được ủy quyền thực hiện các yêu cầu để kiểm tra, khám xét hàng hóa, phương tiện vận tải theo quy định của Luật này và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
 • Thứ tư, lấy mẫu hàng hóa với sự có mặt của người khai hải quan để cơ quan hải quan phân tích hoặc trưng cầu giám định phục vụ kiểm tra hải quan.
 • Thứ năm, yêu cầu người khai hải quan cung cấp thông tin, chứng từ liên quan đến hàng hóa để xác định đúng mã số, xuất xứ, trị giá hải quan của hàng hóa.
 • Thứ sáu, yêu cầu người chỉ huy, người điều khiển phương tiện vận tải đi đúng tuyến đường, đúng thời gian, dừng đúng nơi quy định.

Điều kiện, tiêu chuẩn trở thành công chức hải quan

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư 29/2022/TT-BTC, công chức hải quan hiện nay bao gồm các chức danh: Kiểm tra viên cao cấp; Kiểm tra viên chính; Kiểm tra viên trung cấp; Nhân viên. Với mỗi ngạch công chức khác nhau sẽ yêu cầu trình độ đào tạo khác nhau. Cụ thể như sau:

TT Ngạch công chức Yêu cầu trình độ đào tạo
1 Kiểm tra viên cao cấp – Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm trở lên

– Tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị/cao cấp lý luận chính trị, hành chính hoặc giấy xác nhận trình độ tương đương

– Tốt nghiệp khoá bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước với ngạch chuyên viên cao cấp/tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị, hành chính

2 Kiểm tra viên chính – Tốt nghiệp đại học ngành phù hợp vị trí việc làm trở lên

– Tốt nghiệp khoá bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước với công chức chuyên viên chính/tốt nghiệp khoá cao cấp lý luận chính trị, hành chính

3 Kiểm tra viên – Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm trở lên

– Tốt nghiệp khoá bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước với công chức ngạch chuyên viên

4 Kiểm tra viên trung cấp Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm trở lên
5 Nhân viên Tốt nghiệp trung cấp ngành đào tạo phù hợp vị trí việc làm trở lên

Điều kiện tuyển dụng công chức hải quan

Điều kiện tuyển dụng công chức hải quan được áp dụng theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, cụ thể như sau:

 • Có một quốc tịch Việt Nam.
 • Đủ 18 tuổi trở lên; có đủ sức khỏe.
 • Có đơn dự tuyển, lý lịch rõ ràng.
 • Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp.
 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

Đồng thời, người dự tuyển còn cần phải đáp ứng thêm điều kiện: Tiêu chuẩn chính trị của công chức hải quan. (Căn cứ kế hoạch tuyển dụng công chức Cục Hải quan Hà Nội tại Quyết định số 1334/QĐ-BTC năm 2022)

Bên cạnh đó, những người sau đây không được đăng ký dự tuyển gồm:

 • Người không có thường trú hoặc tạm trú ở Việt Nam;
 • Người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành/đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự mà chưa được xóa án tích…

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp thắc mắc của các bạn về Công chức hải quan là ai ? Điều kiện trở thành Công chức hải quan năm 2022. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook