Công chức được phép làm gì để kiếm thêm thu nhập ?

công chức được phép làm gì để kiếm thêm thu nhập

Công chức được phép làm gì để kiếm thêm thu nhập khi mà chế độ lương đối với những đối tượng này chỉ ở mức trung bình, nhiều công chức có mức lương rất thấp, không đủ chi phí để trang trải cuộc sống. Luật Nam Sơn sẽ phân tích các quy định của pháp luật để giúp các bạn trả lời cho câu hỏi “Công chức được phép làm gì để kiếm thêm thu nhập”.

công chức được phép làm gì để kiếm thêm thu nhập

Thu nhập của công chức năm 2022

Mặc dù đã có chủ trương từ năm 2018 tại Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị nhưng do những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến tình hình kinh tế, xã hội của nước ta khiến việc cải cách tiền lương của công chức bị lùi đến thời điểm thích hợp.

Do đó, hiện nay, công chức vẫn tiếp tục được hưởng lương theo công thức:

[Thu nhập của công chức = (Hệ số được hưởng x mức lương cơ sở tương ứng với ngạch) + Phụ cấp (nếu có) – tiền đóng bảo hiểm xã hội]

Trong đó:

Hệ số lương và mức lương của công chức như sau:

Loại công chức Hệ số lương Mức lương
A3, nhóm A3.1 6,2 – 8,0 9.238.000 – 11.920.000
A3, nhóm A3.2 5,75 – 7,55 8.567.500 – 11.249.500
A2, nhóm A2.1 4,4 – 6,78; 6.556.000 – 10.102.200
A1 2,34 – 4,98; 3.486.600 – 7.420.200
A0 2,1 – 4,89. 3.129.000 – 7.286.100
B 1,86 – 4,06 2.771.400 – 6.049.400
C1 1,65 – 3,63 2.458.500 – 5.408.700
C2 1,5 – 3,12 2.235.000 – 4.648.800
C3 1,35 – 2,97 2.011.500 – 4.425.300

Phụ cấp của công chức:

Hiện có hai cách tính phụ cấp cho công chức là tính theo lương cơ sở và tính theo % lương cơ bản của công chức:

 • Tính theo lương cơ sở: Phụ cấp chức vụ lãnh đạo, Phụ cấp độc hại, Phụ cấp trách nhiệm công việc, Phụ cấp khu vực, Phụ cấp lưu động.
 • Tính theo % tỷ lệ: Phụ cấp kiêm nhiệm, thu hút, trách nhiệm theo nghề, ưu đãi nghề.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của công chức như sau:

 • Bảo hiểm y tế: 1,5%/tháng
 • Bảo hiểm thất nghiệp: 1%/tháng
 • Hưu trí, tử tuất: 8%/tháng

Công chức được phép làm gì để kiếm thêm thu nhập ?

Hiện không có quy định nào cấm công chức không được làm thêm ngoài thời gian làm việc. Công chức được phép làm thêm để kiếm thêm thu nhập nhưng phải tránh những công việc sau: (theo Mục 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008)

 • Liên quan đến đạo đức công vụ: Trốn tránh hoặc thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đơn vị; tự ý bỏ việc, đình công; phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, tín ngưỡng, tôn giáo… dưới mọi hình thức (căn cứ Điều 18 Luật Cán bộ, công chức năm 2008)
 • Liên quan bí mật Nhà nước: Không tiết lộ dưới mọi hình thức, trong thời hạn ít nhất 05 năm kể từ khi nghỉ hưu, thôi việc không được làm các công việc liên quan đến ngành nghề mà trước đây đảm nhiệm nếu liên quan đến bí mật nhà nước…
 • Những việc khác: Không được làm việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự theo quy định của các Luật: Phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Ngoài ra, những công việc khác mà công chức không được làm gồm:

 • Không tham gia bán hàng đa cấp theo điểm đ khoản 2 Điều 28 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP.
 • Làm Luật sư theo khoản 4 Điều 17 Luật Luật sư năm 2006 sửa đổi bởi Luật Luật sư năm 2012. Công chức sẽ không được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.
 • Tư vấn về lĩnh vực thuộc thẩm quyền mà mình giải quyết theo Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018.

Công chức có được phép tự kinh doanh không ?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020, tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

“2. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.”

Cũng tại Điều này, khoản 3 quy định Công chức là đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tại Khoản 2 Điều 20 Luật phòng chống tham nhũng 2018 cũng có quy định về những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Cụ thể:

“2. Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm những việc sau đây:

b) Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác;”

Như vậy, với các quy định pháp luật hiện hành không cho phép công chức Nhà nước được đứng ra thành lập doanh nghiệp.

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp thắc mắc của các bạn Công chức được phép làm gì để kiếm thêm thu nhập. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook