Có thể thế chấp một sổ đỏ tại nhiều ngân hàng được không?

Có thể thế chấp một sổ đỏ tại nhiều ngân hàng được không?

Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề thế chấp sổ đỏ. Cho tôi hỏi có thể thế chấp sổ đỏ tại nhiều ngân hàng được không? Nếu được, thì trong trường hợp phải xử lý tài sản bảo đảm để thực hiện một nghĩa vụ đến hạn được quy định như thế nào?

Có thể thế chấp một sổ đỏ tại nhiều ngân hàng được không?

Có thể thế chấp một sổ đỏ tại nhiều ngân hàng được không?

Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp). Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 296 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về một tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ như sau:

“Điều 296. Một tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ

  1. Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, nếu có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
  2. Trường hợp một tài sản được bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì bên bảo đảm phải thông báo cho bên nhận bảo đảm sau biết về việc tài sản bảo đảm đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác. Mỗi lần bảo đảm phải được lập thành văn bản.”

Theo quy định trên, một sổ đỏ có thể thế chấp tại nhiều ngân hàng tuy nhiên cần đáp ứng các điều kiện sau:

+ Giá trị tài sản tại thời điểm thế chấp phải lớn hơn tổng nghĩa vụ được bảo đảm;

+ Bên thế chấp phải thông báo cho ngân hàng nhận thế chấp sau về tình trạng tài sản bảo đảm đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trước đó;

+ Các hợp đồng thế chấp phải được lập thành văn bản.

Như vậy, để một tài sản có thể thế chấp tại nhiều ngân hàng cần đáp ứng các điều kiện trên. Trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác sẽ thực hiện theo thỏa thuận của các bên hoặc theo các quy định khác của pháp luật.

Xử lý tài sản bảo đảm như thế nào khi một nghĩa vụ đến hạn?

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 296 Bộ luật Dân sự 2015 về việc xử lý tài sản để thực hiện một nghĩa vụ đến hạn như sau:

Trường hợp phải xử lý tài sản để thực hiện một nghĩa vụ đến hạn thì các nghĩa vụ khác tuy chưa đến hạn đều được coi là đến hạn và tất cả các bên cùng nhận bảo đảm đều được tham gia xử lý tài sản. Bên nhận bảo đảm đã thông báo về việc xử lý tài sản có trách nhiệm xử lý tài sản, nếu các bên cùng nhận bảo đảm không có thỏa thuận khác.

– Trường hợp các bên muốn tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ chưa đến hạn thì có thể thỏa thuận về việc bên bảo đảm dùng tài sản khác để bảo đảm việc thực hiện các nghĩa vụ chưa đến hạn.

Như vậy, trong trường hợp thế chấp sổ đỏ để vay vốn tại hai ngân hàng cùng lúc, khi đến hạn trả nợ của một ngân hàng mà bạn không đủ điều kiện thanh toán, thì quyền sử dụng đất đó sẽ được xử lý để bảo đảm cho khoản vay. Ngân hàng sẽ tiến hành bán tài sản thế chấp, khi tài sản đã được bán thì đồng nghĩa với việc tài sản bảo đảm của khách hàng đó đối với ngân hàng còn lại không còn. Như vậy, sau này khi khoản vay của ngân hàng còn lại đến hạn sẽ không còn tài sản bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ nữa.

Do đó, pháp luật quy định như trên là để bảo vệ quyền, lợi ích của những bên nhận bảo đảm cùng một tài sản. Tuy nhiên, pháp luật vẫn tạo điều kiện để các bên tiếp tục quan hệ dân sự, nếu bên bảo đảm dùng tài sản khác để bảo đảm nghĩa vụ chưa đến hạn nhằm tạo điều kiện cho giao dịch của các bên mà vẫn đảm bảo an toàn cho các bên nhận bảo đảm còn lại.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Có thể thế chấp một sổ đỏ tại nhiều ngân hàng được không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook