Cơ sở chăm sóc người cao tuổi năm 2022

Quy định về Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân

Cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Người cao tuổi

Căn cứ vào Điều 2 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009:

Điều 2. Người cao tuổi

Người cao tuổi được quy định trong Luật này là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.

Theo đó, người cao tuổi theo pháp luật về người cao tuổi, được xác định là:

– Người từ đủ 60 tuổi trở lên: Người đã qua sinh nhật lần thứ 60.

– Công dân Việt Nam: Người mang quốc tịch Việt Nam (dựa vào huyết thống và hoạt động nhập quốc tịch)

Ví dụ: Một người sinh ngày 20/11/1961 thì ngày 20/11/2021 người này đủ 60 tuổi.

Cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Khái niệm cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 20 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009:

Điều 20. Cơ sở chăm sóc người cao tuổi

  1. Cơ sở chăm sóc người cao tuổi là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng, tư vấn hoặc hỗ trợ những điều kiện cần thiết khác cho người cao tuổi.

Do đó:

– Cơ sở chăm sóc xã hội bao gồm một số tổ chức trợ giúp xã hội, phải là các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp, được sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (bao gồm Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)

– Mục đích thành lập cơ sở chăm sóc người cao tuổi: Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần của người cao tuổi trong thời hạn nhất định. Hoạt động chăm sóc người cao tuổi có thể phát sinh dựa trên hợp đồng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và hoặc đề nghị của người cao tuổi đối với các trường hợp là đối tượng bảo trợ xã hội.

– Cơ sở chăm sóc xã hội cũng phải đáp ứng một số điều kiện để chăm sóc người cao tuổi như cá nhân hoạt động chăm sóc người cao tuổi thuộc cơ sở, cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi.

Cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Các loại cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Căn cứ Khoản 2 Điều 20 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009, cơ sở chăm sóc người cao tuổi bao gồm:

– Cơ sở bảo trợ xã hội (nói cách khác là cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi hoặc cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp thực hiện chăm sóc nhiều đối tượng bảo trợ xã hội hoặc đối tượng cần trợ giúp xã hội; phân biệt với cơ sở bảo trợ người cao tuổi chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí; cơ sở bảo trợ xã hội):

Là cơ sở trợ giúp xã hội tiếp nhận chăm sóc người cao tuổi thuộc các đối tượng bảo trợ xã hội, không có người phụng dưỡng, chăm sóc và không có khả năng lao động, không có thu nhập.

Tại cơ sở bảo trợ xã hội, những người cao tuổi được Nhà nước chi trả các chi phí nuôi dưỡng, thuốc men, khám, chữa bệnh và chi phí mai táng khi người cao tuổi chết. Cơ sở bảo trợ xã hội tiếp nhận người cao tuổi dựa trên điều kiện và hồ sơ đề nghị của người cao tuổi.

– Cơ sở tư vấn, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi: Là cơ sở chuyên thực hiện các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi để thu về lợi nhuận.

Các cơ sở này có thể tiếp nhận bất kỳ người cao tuổi nào nếu người có quyền và nghĩa vụ phụng dưỡng giao kết hợp đồng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi với cơ sở và người cao tuổi đồng ý được chăm sóc tại cơ sở này.

Thông thường, dựa trên hợp đồng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, có thời hạn chăm sóc người cao tuổi, hết thời hạn này, người cao tuổi được đưa về với gia đình hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ chăm sóc khi người ủy nhiệm (người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi) giao kết hợp đồng mới.

– Cơ sở chăm sóc người cao tuổi khác

Khuyến khích của nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở chăm sóc người cao tuổi, đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cơ sở chăm sóc người cao tuổi công lập; hỗ trợ kinh phí cho cơ sở chăm sóc người cao tuổi ngoài công lập nuôi dưỡng người cao tuổi được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội.

Đồng thời, các cá nhân, tổ chức có đóng góp, đầu tư xây dựng cơ sở chăm sóc người cao tuổi bằng nguồn kinh phí của mình được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giao dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, cụ thể là các ưu đãi về việc cho thuê đất, giao đất xây dựng cơ sở chăm sóc người cao tuổi;

giảm thuế, ưu đãi về tín dụng, huy động vốn, xử lý tài sản khi chuyển đổi hình thức,… (Cụ thể được quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ)

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook