Có được thay đổi họ cho con sang họ mẹ?

thẩm quyền giải quyết đăng ký thay đổi họ cho con từ họ cha sang họ mẹ

thẩm quyền giải quyết đăng ký thay đổi họ cho con từ họ cha sang họ mẹ

Có được thay đổi họ cho con sang họ mẹ?

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 27 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây: Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại.”

Ngoài ra, tại Khoản 1 Điều 26 Luật Hộ tịch quy định phạm vi thay đổi hộ tịch như sau: “Thay đổi họ, chữ đệm, tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.”

Tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định về điều kiện thay đổi hộ tịch như sau: “Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của người đó.”

Như vậy, căn cứ từ các quy định nêu trên thì hoàn toàn có quyền thay đổi họ cho con từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ trong nội dung khai sinh đã đăng ký.

Lưu ý:

  • Trường hợp thay đổi họ tên cho người dưới 18 tuổi cần phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó trong Tờ khai. 
  • Trường hợp thay đổi họ tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên thì cần phải có sự đồng ý của người đó.

Thủ tục thay đổi họ cho con sang họ mẹ như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 28 Luật Hộ tịch 2014, hồ sơ đổi họ cho con sang họ mẹ bao gồm:

– Đơn (tờ khai) xin thay đổi, cải chính họ, tên cho con (theo mẫu ở UBND phường, xã).

– Giấy khai sinh bản chính của con.

– Chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu (bản sao chứng thực).

– Các giấy tờ khác liên quan đến việc thay đổi, cải chính họ, tên cho con.

– Ngoài các giấy tờ trên, trường hợp của bạn cần có văn bản thể hiện sự đồng ý của con bạn, chồng của bạn về việc thay đổi họ tên cho con.

Trong trường hợp bạn không có giấy khai sinh bản chính của con thì bạn cần tiến hành thủ tục xin cấp lại giấy khai sinh cho con.

Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.

Thẩm quyền giải quyết đăng ký thay đổi họ cho con từ họ cha sang họ mẹ

Về thẩm quyền giải quyết đăng ký thay đổi họ cho con từ họ cha sang họ mẹ, căn cứ quy định tại Điều 27 Luật Hộ tịch 2014 như sau:

– Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi, bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

– Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi hộ tịch, thay đổi họ cho con từ họ cha sang họ mẹ cho người chưa đủ 14 tuổi.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Có được thay đổi họ cho con sang họ mẹ? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook