Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam có được nhận lợi nhuận hàng năm bằng ngoại tệ không?

Giao dịch vãng lai là gì? Có thể sử dụng ngoại tệ khi thực hiện các giao dịch vãng lai hay không?

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam có được nhận lợi nhuận hàng năm bằng ngoại tệ không? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu qua bài viết dưới đây. 

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam có được nhận lợi nhuận hàng năm bằng ngoại tệ không?

Khi nào nhà đầu tư nước ngoài mới được nhận lợi nhuận hàng năm từ doanh nghiệp Việt Nam?

Căn cứ Điều 4 Thông tư 186/2010/TT-BTC quy định về thời điểm chuyển lợi nhuận hàng năm ra nước ngoài như sau:

“Điều 4. Thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

1. Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hàng năm.

Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển hàng năm số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính, sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

…”

Theo quy định trên thì nhà đầu tư nước ngoài sẽ được chia lợi nhuận hàng năm từ doanh nghiệp Việt Nam sau khi doanh nghiệp đã:

– Hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật,

– Nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Nhà đầu tư nước ngoài có được nhận lợi nhuận hàng năm từ doanh nghiệp Việt Nam bằng ngoại tệ không?

Căn cứ Điều 7 Thông tư 06/2019/TT-NHNN quy định về các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam như sau:

“Điều 7. Các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam

2. Các giao dịch chi:

a) Chi chuyển khoản sang tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam mở tại ngân hàng được phép của chính doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP, người điều hành dự án dầu khí theo quy định của pháp luật về dầu khí để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;

b) Chi chuyển khoản tiền thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư cho bên chuyển nhượng tại Việt Nam hoặc chi mua ngoại tệ để thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư cho bên chuyển nhượng ở nước ngoài theo quy định tại Điều 10 Thông tư này;

c) Chi mua ngoại tệ chuyển khoản để chuyển lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài;

d) Chi chuyển khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam cho nhà đầu tư Việt Nam hoặc chi mua ngoại tệ để chuyển vốn đầu tư trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài trong trường hợp giảm vốn đầu tư, kết thúc, thanh lý, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, hợp đồng BCC, hợp đồng PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư;

đ) Các khoản chi chuyển khoản liên quan đến khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được phép vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam theo quy định của pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài;

e) Các khoản chi hợp pháp khác bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.”

Như vậy, khi đầu tư vốn vào doanh nghiệp Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài có thể thỏa thuận trong hợp đồng để có thể nhận lợi nhuận hàng năm bằng ngoại tệ.

Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiến hành chi mua ngoại tệ để chuyển lợi nhuận hàng năm ra nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam có được nhận lợi nhuận hàng năm bằng ngoại tệ không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook