Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước năm 2023

Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước năm 2023

Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước năm 2023

Vị trí và chức năng của Ngân hàng Nhà nước là gì? Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước được quy định như thế nào? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước năm 2023

Vị trí và chức năng của Ngân hàng Nhà nước

Căn cứ theo Điều 1 Nghị định 102/2022/NĐ-CP quy định như sau:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối (sau đây gọi là tiền tệ và ngân hàng); thực hiện chức năng của Ngân hàng Trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước

Vụ Chính sách tiền tệ.

Vụ Quản lý ngoại hối.

Vụ Thanh toán.

Vụ Tín dụng các ngành kinh tế.

Vụ Dự báo, thống kê.

Vụ Hợp tác quốc tế.

Vụ Ổn định tiền tệ – tài chính.

Vụ Kiểm toán nội bộ.

Vụ Pháp chế.

Vụ Tài chính – Kế toán.

Vụ Tổ chức cán bộ.

Vụ Truyền thông.

Văn phòng.

Cục Công nghệ thông tin.

Cục Phát hành và kho quỹ.

Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước.

Cục Quản trị.

Sở Giao dịch.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Các chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Viện Chiến lược ngân hàng.

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam.

Thời báo Ngân hàng.

Tạp chí Ngân hàng.

Học viện Ngân hàng.

Các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 20 Điều này là đơn vị hành chính giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chức năng Ngân hàng Trung ương; các đơn vị quy định từ khoản 21 đến khoản 25 Điều này là đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước.

Vụ Chính sách tiền tệ có 6 phòng. Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính – Kế toán, Vụ Hợp tác quốc tế có 5 phòng. Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Thanh toán, Vụ Kiểm toán nội bộ, Vụ Dự báo, thống kê có 4 phòng. Vụ Pháp chế có 3 phòng.

Thông đốc Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Thông đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật, trừ Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

(Điều 3 Nghị định 102/2022/NĐ-CP)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hiện nay là ai?

Điều 3 Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định:

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ là thành viên Chính phủ và là người đứng đầu Bộ, cơ quan ngang Bộ, lãnh đạo công tác của Bộ, cơ quan ngang Bộ; chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công; tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực được giao trong phạm vi toàn quốc.

Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tùy theo từng cơ quan sẽ có tên gọi khác nhau như: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Tổng Thanh tra Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hiện nay là bà Nguyễn Thị Hồng.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook