Cơ cấu tổ chức của cơ sở trợ giúp xã hội năm 2022

Quy định về phòng thủ dân sự

Cơ cấu tổ chức của cơ sở trợ giúp xã hội

Cơ cấu tổ chức của cơ sở trợ giúp xã hội

Cơ sở trợ giúp xã hội

Tổ chức từ thiện là tổ chức có tư cách pháp nhân thực hiện nhiệm vụ trợ giúp các đối tượng được bảo trợ xã hội (người già, trẻ em, người tàn tật, người khuyết tật thuộc diện bảo trợ xã hội, người tâm thần) là đối tượng của bảo trợ xã hội. , chăm sóc và giúp đỡ. Các đối tượng này phải có nhà ở và nơi ở bảo đảm đáp ứng các nhu cầu cơ bản của các đối tượng này.

Cơ sở trợ giúp xã hội, bao gồm:

+ Cơ sở trợ giúp xã hội công lập do cơ quan Nhà nước thành lập, quản lý, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội

+ Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập do cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội

Cơ cấu tổ chức của cơ sở trợ giúp xã hội

Cơ cấu tổ chức của cơ sở trợ giúp xã hội

Ban lãnh đạo

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 3 Thông tư số Thông tư số 33/2017/NĐ-CP ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bao gồm:

– Giám đốc: Là người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội, tức là người chịu trách nhiệm điều hành các công việc hàng ngày của cơ sở, cũng là người đại diện theo pháp luật của cơ sở, nếu trong cơ sở trợ giúp xã hội công lập thì còn là công chức.

– Phó Giám đốc: Người trợ giúp các công việc cho Giám đốc và cũng có quyền quản lý, điều hành cơ sở dựa trên các quyền hạn mà Giám đốc trao cho.

Cơ cấu tổ chức

a. Đối với cơ sở trợ giúp xã hội công lập

Cơ cấu tổ chức của cơ sở trợ giúp xã hội công lập được xác định theo nhóm công việc cơ bản sau:

– Hành chính – Tổng hợp: Bộ phận thực hiện các thủ tục tiếp nhận đối tượng, cung cấp dịch vụ và các hoạt động quản lý nội bộ trong cơ sở trợ giúp xã hội

– Công tác xã hội và phát triển cộng đồng: Bộ phận thực hiện các hoạt động công tác xã hội, phát triển cộng đồng đối với các đối tượng của cơ sở trợ giúp xã hội, và các đối tượng khác ngoài xã hội.

– Chăm sóc khẩn cấp và dài hạn: Bộ phận tiếp nhận các đối tượng cần được bảo vệ khẩn cấp, hoặc chăm sóc các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội trong trường hợp các đối tượng rơi vào tình trạng khẩn cấp về sức khỏe và cần được cấp cứu

– Y tế – Phục hồi chức năng: Bộ phận thực hiện hoạt động chăm sóc y tế cho các đối tượng, nhân viên, người lao động trong cơ sở trợ giúp xã hội. Tùy vào loại hình hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội, bộ phận y tế được cung cấp các thiết bị phục hồi chức năng phù hợp cho đối tượng của cơ sở trợ giúp xã hội.

– Các phòng, khoa hoặc bộ phận có tên gọi khác do cấp có thẩm quyền quyết định: Cơ quan có thẩm quyền dựa vào thực tế để phát triển các phòng, khoa khác phù hợp với điều kiện và nhu cầu của các đối tượng được chăm sóc.

Chú ý: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý cơ sở trợ giúp xã hội công lập (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã) căn cứ vào nhiệm vụ, quy mô, số lượng đối tượng phục vụ và số lượng công chức, viên chức và người lao động để quy định cơ cấu tổ chức thành các phòng, khoa hoặc bộ phận cho phù hợp, bảo đảm không làm tăng số phòng hiện có, không làm tăng số lượng người làm việc hiện có của các cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn;

Đồng thời thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động theo quy định trong trường hợp cần thiết.

Đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Giám đốc cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập tham khảo cơ cấu tổ chức chung của cơ sở trợ giúp xã hội công lập để quyết định cơ cấu tổ chức cho phù hợp với thực tiễn tại cơ sở.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Cơ cấu tổ chức của cơ sở trợ giúp xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook