Chuyển sinh hoạt đảng, hồ sơ và thủ tục thực hiện năm 2022

Chuyển sinh hoạt đảng, hồ sơ và thủ tục thực hiện

Chuyển sinh hoạt đảng, hồ sơ và thủ tục thực hiện năm 2022

Chuyển sinh hoạt đảng, hồ sơ và thủ tục thực hiện được quy định như thế nào? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Chuyển sinh hoạt đảng, hồ sơ và thủ tục thực hiện

Chuyển sinh hoạt đảng chính thức

Trường hợp chuyển sinh hoạt đảng chính thức

Căn cứ theo Quy định 24-QĐ/TW năm 2021, đảng viên thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức trong trường hợp: Được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới; được nghỉ hưu; nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên; thay đổi nơi cư trú lâu dài.

Trường hợp thay đổi nơi cư trú lâu dài thì trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực hoặc thay đổi nơi cư trú phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

Trách nhiệm giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng chính thức

Đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra ngoài đảng bộ huyện, tỉnh (và tương đương) thì cấp uỷ huyện (và tương đương) có đảng viên chuyển đi có trách nhiệm làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng.

Đảng viên của đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc tỉnh uỷ (và tương đương) khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức thì ban tổ chức tỉnh uỷ (và tương đương) làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng.

Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng chính thức

Hồ sơ, giấy chuyển sinh hoạt đảng chính thức căn cứ theo quy định tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022, cụ thể:

Sử dụng giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức (có 10 ô, nền hoa văn màu lá mạ in ký hiệu riêng của từng đảng bộ tỉnh và tương đương), quy ước là giấy giới thiệu sinh hoạt đảng “loại 10 ô”.

Hồ sơ kèm theo khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức gồm:

Phiếu đảng viên (khi đảng viên chuyển sinh hoạt đảng ra khỏi đảng bộ huyện và tương đương).

Thẻ đảng viên.

Hồ sơ đảng viên.

Bản tự kiểm điểm đảng viên, có nhận xét của chi bộ và cấp ủy cơ sở nơi giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

Trường hợp chuyển sinh hoạt đảng chính thức từ chi bộ này đến chi bộ khác trong cùng một đảng bộ cơ sở: Sử dụng giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ (có 5 ô, nền hoa văn màu nõn chuối), quy ước là giấy giới thiệu sinh hoạt đảng “loại 5 ô”.

Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức

Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức như sau:

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với chi uỷ nơi chuyển đến để được sinh hoạt đảng.

Nếu quá thời hạn trên, đảng viên hoặc tổ chức đảng vi phạm phải báo cáo lý do cụ thể để cấp uỷ có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên, cấp uỷ nơi đảng viên đang sinh hoạt và công tác làm đầy đủ thủ tục, niêm phong hồ sơ, giao cho đảng viên trực tiếp mang theo để báo cáo với tổ chức đảng làm thủ tục giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt đảng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Trường hợp đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì chưa chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời

Trường hợp chuyển sinh hoạt đảng tạm thời

Căn cứ theo Quy định 24-QĐ/TW năm 2021, đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời trong trường hợp:

Thay đổi nơi cư trú, nơi công tác trong thời gian từ 3 tháng đến dưới 1 năm;

Khi được cử đi học tập trung ở các cơ sở đào tạo trong nước từ 3 tháng đến 2 năm, sau đó lại trở về đơn vị cũ thì phải làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời từ đảng bộ, chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ, chi bộ nơi công tác, học tập hoặc nơi cư trú mới;

Trường hợp đặc biệt do Ban Bí thư quy định.

Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng tạm thời

Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 quy định hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng tạm thời bao gồm:

Sử dụng giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời (có 8 ô, nền hoa văn màu vàng chanh), quy ước là giấy giới thiệu sinh hoạt đảng “loại 8 ô”.

Tài liệu chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ở trong nước gồm:

Thẻ đảng viên hoặc quyết định kết nạp đảng viên (nếu là đảng viên dự bị).

Bản tự kiểm điểm đảng viên, có nhận xét của chi bộ và cấp ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đi và nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời khi trở về.

Nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời

Đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Ở nơi sinh hoạt chính thức thì thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 Điều lệ Đảng; ở nơi sinh hoạt tạm thời thì trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử.

Nếu cần kéo dài thời hạn sinh hoạt đảng tạm thời thì đảng viên phải báo cáo với cấp uỷ đảng nơi đảng viên đang sinh hoạt tạm thời để xin gia hạn, đồng thời báo cáo với tổ chức đảng nơi sinh hoạt chính thức.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Chuyển sinh hoạt đảng, hồ sơ và thủ tục thực hiện Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook