Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sang đất ở

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sang đất ở

Có được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sang đất ở không? Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sang đất ở như thế nào? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sang đất ở

Có được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sang đất ở không?

Căn cứ theo Điều 10 Luật Đất đai 2013 quy định phân loại đất như sau:

Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

b) Đất trồng cây lâu năm;

c) Đất rừng sản xuất;

d) Đất rừng phòng hộ;

đ) Đất rừng đặc dụng; […]

Và căn cứ theo điểm d khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.”

Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì có thể hiểu rằng nếu người sử dụng đất có nhu cầu chuyển từ đất rừng sản xuất sang đất ở là hai nhóm đất khác nhau, đất rừng thuộc nhóm đất nông nghiệp, còn đất ở thuộc nhóm đất phi nông nghiệp thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tuy nhiên, quy định là như thế nhưng trên thực tế để có thể chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang đất ở hay không thì còn phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực tế của từng địa phương để xem xét có cho bạn chuyển hay không.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

“1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.”

Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất gồm những gì?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định về đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

“2. Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ, gồm có:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).”

Như vậy sau khi cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực tế của địa phương và nếu đồng ý cho bạn chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp này thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ và thủ tục như các quy định trên.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sang đất ở Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook