Chuyển giao danh mục hợp đồng bảo hiểm năm 2023

Chuyển giao danh mục hợp đồng bảo hiểm năm 2023

Đối với người mua bảo hiểm, việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm là biện pháp bảo đảm quyền lợi cho họ khi DNBH rơi vào tình huống khó khăn có thể phải dừng việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm đã ký kết. Vậy pháp luật quy định như nào về việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm?

Chuyển giao danh mục hợp đồng bảo hiểm năm 2023

Hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng gì?

Theo khoản 16 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Trong đó, hợp đồng bảo hiểm có các loại như sau bao gồm:

– Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ;

– Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe;

– Hợp đồng bảo hiểm tài sản;

– Hợp đồng bảo hiểm thiệt hại;

– Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm.

(Khoản 1 Điều 15 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022)

Điều kiện chuyển giao danh mục hợp đồng bảo hiểm mới nhất

Theo khoản 1 Điều 92 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được nhận chuyển giao danh mục hợp đồng bảo hiểm khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Đang kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm nhận chuyển giao;

– Bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn, khả năng thanh toán theo quy định Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022;

– Bảo đảm điều kiện triển khai nghiệp vụ bảo hiểm sau khi nhận chuyển giao.

 Các trường hợp chuyển giao danh mục hợp đồng bảo hiểm mới nhất

 

Việc chuyển giao toàn bộ danh mục hợp đồng bảo hiểm của một hoặc một số nghiệp vụ bảo hiểm, tài sản và trách nhiệm tương ứng giữa các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thực hiện trong trường hợp sau đây:

(1) Theo yêu cầu của Bộ Tài chính quy định tại điểm c và điểm d khoản 8 Điều 113 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, cụ thể:

– Yêu cầu chuyển giao danh mục hợp đồng bảo hiểm;

– Chỉ định doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài khác góp vốn, mua cổ phần, nhận chuyển giao danh mục hợp đồng bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bị kiểm soát.

(2) Thu hẹp nội dung, phạm vi hoạt động;

(3) Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chấm dứt hoạt động;

(4) Các trường hợp quy định tại các điểm a, d và e khoản 1 Điều 75 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, cụ thể:

– Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động có thông tin gian lận để có đủ điều kiện được cấp giấy phép;

– Hoạt động không đúng với nội dung tại giấy phép thành lập và hoạt động;

– Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài của chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam bị phá sản hoặc bị thu hồi giấy phép.

(Điều 91 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022).

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Chuyển giao danh mục hợp đồng bảo hiểm năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook