Điều kiện chuyển đổi từ viên chức sang công chức năm 2022

chuyen-doi-vien-chuc-sang-cong-chuc

Điều kiện chuyển đổi từ viên chức sang công chức năm 2022

Viên chức, công chức quy định thế nào? Với những chế độ, quyền lợi riêng biệt nên có nhiều viên chức có nhu cầu chuyển đổi từ viên chức sang công chức? Vậy khi nào được chuyển từ viên chức sang công chức?

chuyen-doi-vien-chuc-sang-cong-chuc

Điều kiện

Luật Cán bộ, công chức sửa đổi 2019, Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng được tiếp nhận vào làm công chức nếu thỏa điều kiện dưới đây:

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook