Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do tăng vốn điều lệ trong Công ty TNHH 1TV

chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp, theo đó doanh nghiệp sẽ thay đổi từ hình thức pháp lý này sang hình thức pháp lý khác. Về lý do chuyển đổi, thường xuất phát từ ý chí chủ quan của chủ sở hữu nhằm triển khai định hướng phát triển công ty phù hợp với nhu cầu thực tiễn, song cũng có những trường hợp doanh nghiệp buộc phải thay đổi theo quy định của pháp luật.

Trong bài viết dưới đây, Luật Nam Sơn sẽ phân tích một ví dụ điển hình của việc thay đổi loại hình doanh nghiệp theo yêu cầu của pháp luật, trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do tăng vốn điều lệ trong Công ty TNHH 1TV.

chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Các hình thức tăng vốn điều lệ trong Công ty TNHH 1TV

Vốn điều lệ của công ty TNHH 1TV là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Chủ sở hữu công ty có nghĩa vụ góp đủ và đúng loại tài sản đã cam kết góp. Trong quá trình hoạt động, vốn điều lệ của công ty TNHH 1TV có thể tăng vốn điều lệ thông qua 02 hình thức sau:

 • Chủ sở hữu đầu tư thêm vốn góp;
 • Huy động thêm vốn góp của người khác.

Khi nào tăng vốn điều lệ phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Đối với Công ty TNHH một thành viên, điều 87 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định việc tăng vốn điều lệ do Chủ sở hữu quyết định thông qua việc chủ sở hữu công ty góp thêm vốn hoặc huy động thêm vốn góp của người khác.

Khoản 2 điều 87 quy định:

“Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần”

Theo đó, khi tăng vốn điều lệ bạn phải thực hiện thủ tục thay đổi loại hình Công ty thành TNHH 2TV trở lên hoặc Công ty cổ phần.

Lưu ý, nếu chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH 2TV trở lên thì phải thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ. Còn đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty cổ phần, doanh nghiệp phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Trường hợp chuyển công ty TNHH 1TV thành công ty TNHH 2TV trở lên

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 26 Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Doanh nghiệp thực hiện thay đổi loại hình gửi 01 bộ hồ sơ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính. Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Bản sao các giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp của cá nhân, tổ chức khác và giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới trong trường hợp huy động vốn góp của thành viên mới;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Trường hợp chuyển công ty TNHH 1TV thành Công ty cổ phần

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần;
 • Bản sao các giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 1TV về việc chuyển đổi công ty;
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho cổ phần, phần vốn góp; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;
 • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên, cổ đông mới;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phẩn, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp thắc mắc của các bạn về trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do tăng vốn điều lệ trong công ty TNHH 1TV. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook