Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là gì?

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là gì?

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là gì?

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản còn được gọi là chứng chỉ bất động sản, chứng chỉ bán nhà đất là chứng chỉ/giấy chứng nhận do sở xây dựng cấp, có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp. Bài viết dưới đây, Luật Nam Sơn sẽ giải đáp các thắc mắc về chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là gì?

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là gì?

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là giấy chứng nhận hành nghề môi giới bất động sản được Bộ Xây dựng cấp khi đã trải qua kỳ thi đạt chuẩn của Bộ Xây dựng. Chứng chỉ này là cơ sở để xác nhận năng lực và trình độ hiểu biết các quy định, luật pháp đất đai của môi giới, cho thấy họ có đủ phẩm chất để hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Giá trị, thời hạn chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Theo khoản 2 Điều 68 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, khoản 4 Điều 15 Thông tư 11/2015/TT-BXD, chứng chỉ có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp.

 Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

– Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

– Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.

(Khoản 1 Điều 68 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

Quy định đối với chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hết hạn

– Người có chứng chỉ đã hết hạn không được phép tiếp tục hành nghề môi giới bất động sản.

– Người có chứng chỉ hết hạn, hoặc gần hết hạn nếu muốn cấp lại chứng chỉ thì phải thi sát hạch theo quy định sau:

+ Trường hợp đăng ký dự thi lại tại địa phương đã cấp chứng chỉ thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở theo quy định tại Thông tư này để được cấp chứng chỉ, số chứng chỉ theo số cũ, chứng chỉ ghi rõ trên trang 01 là cấp lần thứ hai, lần thứ ba (theo mẫu tại Phụ lục 4c);

+ Trường hợp đăng ký dự thi ở địa phương khác thì phải thực hiện thủ tục thi sát hạch như cấp chứng chỉ mới nhưng chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở.

(Điều 17 Thông tư 11/2015/TT-BXD)

Thu hồi chứng chỉ môi giới bất động sản

– Người có chứng chỉ sẽ bị thu hồi chứng chỉ trong các trường hợp sau đây:

+ Người được cấp chứng chỉ mất năng lực hành vi dân sự;

+ Người được cấp chứng chỉ kê khai trong hồ sơ xin cấp chứng chỉ không trung thực;

+ Chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa;

+ Người được cấp chứng chỉ cho người khác mượn, thuê chứng chỉ để hành nghề;

+ Người được cấp chứng chỉ vi phạm các nguyên tắc hành nghề quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản và nội dung ghi trong chứng chỉ;

+ Người được cấp chứng chỉ vi phạm các quy định đến mức bị thu hồi chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

– Chứng chỉ do Sở Xây dựng địa phương nào cấp thì Sở Xây dựng đó có trách nhiệm thu hồi; trường hợp do cơ quan có thẩm quyền khác thu hồi theo quy định của pháp luật thì cơ quan này phải thông báo bằng văn bản cho Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ biết để thực hiện theo quy định.

– Người bị thu hồi chứng chỉ không được cấp lại chứng chỉ trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ.

– Sau khi có quyết định thu hồi chứng chỉ, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ thông báo cho người bị thu hồi đến nộp lại chứng chỉ. Đồng thời Sở Xây dựng thông báo lên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng về tên người bị thu hồi chứng chỉ và xóa tên người được cấp chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

(Điều 18 Thông tư 11/2015/TT-BXD)

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản . Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook