Quy định pháp luật về chứng chỉ hành nghề y năm 2023

chứng chỉ hành nghề y năm 2023

Quy định pháp luật về chứng chỉ hành nghề y năm 2023

Chứng chỉ hành nghề y năm 2023 được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

chứng chỉ hành nghề y năm 2023

Chứng chỉ hành nghề y là gì?

Chứng chỉ hành nghề y hay còn gọi là chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh từ 01/01/2024 sẽ được chuyển đổi sang giấy phép hành nghề.

Căn cứ theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, hiện nay chứng chỉ hành nghề y theo quy định mới được gọi là giấy phép hành nghề. Theo đó, giấy phép hành nghề được quy định như sau:

Thứ nhất: Mỗi người hành nghề y chỉ được cấp 01 giấy phép hành nghề có giá trị trong phạm vi toàn quốc (theo khoản 1 Điều 27 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023)

Thứ hai: Giấy phép hành nghề có thời hạn 05 năm (theo khoản 2 Điều 27 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023)

Thứ ba: Giấy phép hành nghề bao gồm những nội dung như sau: (theo khoản 3 Điều 27 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023)

– Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân đối với người hành nghề Việt Nam; số hộ chiếu và quốc tịch đối với người hành nghề nước ngoài.

– Chức danh chuyên môn.

– Phạm vi hành nghề.

– Thời hạn của giấy phép hành nghề.

Thứ tư: Người đề nghị cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề phải nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí, trừ trường hợp do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề mà phải cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh. (theo khoản 4 Điều 27 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023)

Thứ năm: Giấy phép hành nghề được áp dụng đối với các chức danh chuyên môn hành nghề y quy định tại Điều 26 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

Thứ sáu: Thẩm quyền cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề, đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề được quy định tại Điều 28 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

Thứ bảy: Các trường hợp thu hồi giấy phép hành nghề được quy định tại Điều 35 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

Thứ tám: Các trường hợp bị đình chỉ giấy phép hành nghề được quy định tại Điều 34 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

Ngoài ra còn các quy định khác về chứng chỉ hành nghề y quy định cụ thể tại Mục 3 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

*Lưu ý: Căn cứ theo Điều 121 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có quy định như sau:

– Chứng chỉ hành nghề được cấp trước ngày 01/01/2024 được chuyển đổi sang giấy phép hành nghề theo lộ trình do Chính phủ quy định và thực hiện việc gia hạn theo định kỳ 05 năm một lần kể từ ngày chuyển đổi theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

– Việc cấp chứng chỉ hành nghề đối với hồ sơ đã nộp trước ngày 01/01/2024 được thực hiện theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Quy hoạch 2017.

– Chứng chỉ hành nghề được cấp theo trường hợp hồ sơ đã nộp trước ngày 01/01/2024 phải được chuyển đổi sang giấy phép hành nghề và gia hạn theo theo định kỳ 05 năm một lần theo quy định Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

Đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề y

Căn cứ theo Điều 26 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, chứng chỉ hành nghề y được cấp cho các chức danh chuyên môn như sau:

– Bác sỹ

– Y sỹ.

– Điều dưỡng

– Hộ sinh.

– Kỹ thuật y.

– Dinh dưỡng lâm sàng.

– Cấp cứu viên ngoại viện.

– Tâm lý lâm sàng.

– Lương y.

– Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

Trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề y

Theo quy định tại Điều 35 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, chứng chỉ hành nghề y bị thu hồi trong trường hợp như sau:

– Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề không đúng quy định.

– Giả mạo tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề.

– Cấp sai chức danh chuyên môn hoặc phạm vi hành nghề trong giấy phép hành nghề so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề.

– Người hành nghề không hành nghề trong thời gian 24 tháng liên tục, trừ trường hợp tham gia chương trình đào tạo chuyên khoa.

– Người hành nghề thuộc một trong các trường hợp bị cấm hành nghề bao gồm:

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật.

+ Đang trong thời gian thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật.

+ Đang trong thời gian thử thách đối với người bị kết án phạt tù có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật nhưng được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

+ Đang trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Người hành nghề bị Hội đồng chuyên môn quy định tại Điều 101 của Luật này xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật đến mức phải thu hồi giấy phép hành nghề;

– Người hành nghề lần thứ hai bị Hội đồng chuyên môn quy định tại Điều 101 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật đến mức phải đình chỉ hành nghề trong thời hạn của giấy phép hành nghề;

– Người hành nghề lần thứ hai bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là có vi phạm đạo đức nghề nghiệp đến mức phải đình chỉ hành nghề trong thời hạn của giấy phép hành nghề;

– Người hành nghề tự đề nghị thu hồi giấy phép hành nghề;

– Trường hợp khác do Chính phủ quy định sau khi đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về chứng chỉ hành nghề y năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook