Chứng chỉ hành nghề kiến trúc có thời hạn bao lâu?

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc có thời hạn bao lâu?

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc có thời hạn bao lâu? Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định như thế nào? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc có thời hạn bao lâu?

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc có thời hạn bao lâu?

“Điều 27. Thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc; thời hạn của chứng chỉ hành nghề kiến trúc

1. Cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

2. Chứng chỉ hành nghề kiến trúc có thời hạn 10 năm và có giá trị sử dụng trong phạm vi cả nước.

3. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc.”

Như vậy, chứng chỉ hành nghề kiến trúc có thời hạn là 10 năm.

Điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc là gì?

Căn cứ Khoản 2 Điều 28 Luật Kiến trúc 2019 quy định điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc như sau:

“Điều 28. Điều kiện cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

2. Điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định như sau:

a) Chứng chỉ hành nghề kiến trúc hết thời hạn sử dụng;

b) Bảo đảm phát triển nghề nghiệp liên tục;

c) Không vi phạm Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề.

3. Cá nhân có thời gian liên tục từ 10 năm trở lên trực tiếp tham gia quản lý nhà nước về kiến trúc, đào tạo trình độ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc, hành nghề kiến trúc được miễn điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

4. Cá nhân đạt giải thưng kiến trúc quốc gia hoặc giải thưng quốc tế về kiến trúc được miễn điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.”

Như vậy, để được gia hạn chứng chỉ hành nghề, kiến trúc sư phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Chứng chỉ hành nghề kiến trúc đã hết thời hạn sử dụng;

– Bảo đảm phát triển nghề nghiệp liên tục;

– Không vi phạm Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề.

Hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc bao gồm những giấy tờ gì?

Căn cứ Khoản 2 Điều 27 Nghị định 85/2020/NĐ-CP hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc bao gồm:

– Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của cá nhân đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

– Văn bản xác nhận của cơ quan tổ chức thực hiện hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục quy định tại khoản 4, Điều 24 của Nghị định này;

– Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề đã được cấp.

Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Căn cứ Khoản 1 Điều 28 Nghị định 85/2020/NĐ-CP quy định thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc như sau:

– Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại khoản 2 Điều 27 của Nghị định này qua mạng hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề;

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Chứng chỉ hành nghề kiến trúc có thời hạn bao lâu? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook