Quy định về chứng chỉ hành nghề chứng khoán năm 2023

chứng chỉ hành nghề chứng khoán năm 2023

Quy định về chứng chỉ hành nghề chứng khoán năm 2023

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

chứng chỉ hành nghề chứng khoán năm 2023

Chứng khoán là gì?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 quy định chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại chứng khoán sau đây:

– Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

– Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký;

– Chứng khoán phái sinh;

– Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.

Các loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Căn cứ theo khoản 1 Điều 97 Luật Chứng khoán 2019 thì hiện nay chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm các loại sau đây:

– Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán;

– Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính;

– Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Theo khoản 2 Điều 97 Luật Chứng khoán 2019 và Điều 213 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, tùy từng loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán mà cá nhân cần phải đáp ứng những điều kiện nhất định, cụ thể như sau:

(1) Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật;

– Có trình độ từ đại học trở lên;

– Có trình độ chuyên môn về chứng khoán;

– Đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị cấp. Người nước ngoài có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc những người đã hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài phải đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Việt Nam;

– Có các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán bao gồm:

+ Chứng chỉ những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

+ Chứng chỉ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

+ Chứng chỉ phân tích và đầu tư chứng khoán;

+ Chứng chỉ môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán hoặc chứng chỉ tương đương.

(2) Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật;

– Có trình độ từ đại học trở lên;

– Có trình độ chuyên môn về chứng khoán;

– Đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị cấp. Người nước ngoài có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc những người đã hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài phải đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Việt Nam;

– Có các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán bao gồm:

+ Chứng chỉ những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

+ Chứng chỉ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

+ Chứng chỉ phân tích và đầu tư chứng khoán;

+ Chứng chỉ môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán hoặc chứng chỉ tương đương;

– Có các chứng chỉ chuyên môn bao gồm: chứng chỉ tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán, chứng chỉ phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp hoặc chứng chỉ tương đương.

(3) Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ

Đáp ứng các điều kiện như cấp Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính đã nêu ở mục (2) và thêm các điều kiện sau đây:

– Có chứng chỉ chuyên môn quản lý quỹ và tài sản;

– Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại các bộ phận nghiệp vụ kinh doanh, đầu tư, tài chính, kế toán trong các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, kiểm toán hoặc có chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp tại nước ngoài.

Trên đây là những quy định của pháp luật về chứng chỉ hành nghề chứng khoán năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook