Chứng chỉ định giá đất là gì? Được quy định như thế nào?

Chứng chỉ định giá đất là gì? Được quy định như thế nào?

Chứng chỉ định giá đất là gì? Được quy định như thế nào?

Chứng chỉ định giá đất là gì? Được quy định như thế nào?

Chứng chỉ định giá đất là gì?

Chứng chỉ định giá bất động sản có thể hiểu là chứng chỉ cấp cho Cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất; cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất. Chứng chỉ định giá đất có giá trị pháp lý để cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất trong tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.

Căn cứ vào chứng chỉ định giá đất thì những người được cấp chứng chỉ định giá đất sẽ có quyền định giá cho nhà đất để nhằm mục đích mua bán, chuyển nhượng bất động sản. Việc này sẽ nhằm xác định được giá trị của nhà đất khi đưa vào bán trên thị trường bất động sản. Hoặc ngược lại người mua nhà đất cũng có thể áp dụng để xác định được việc mình mua có đúng giá trị của bất động sản hay không..

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản

Căn cứ Điều 4 Thông tư 61/2015/TT-BTNMT thì cá nhân được cấp Chứng chỉ định giá đất phải có đủ các điều kiện sau:

Cá nhân được cấp Chứng chỉ định giá đất phải có đủ các điều kiện sau:

– Có năng lực hành vi dân sự.

– Có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực, khách quan.

– Có trình độ chuyên môn theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 20 của Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất.

– Có thời gian công tác theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 20 của Nghị định 44.

– Có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng về định giá đất theo chương trình bồi dưỡng về định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Kinh phí phục vụ cho việc cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất sử dụng nguồn kinh phí được giao chi thường xuyên theo chức năng của Tổng cục Quản lý đất đai.

Thời hạn của chứng chỉ định giá đất

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư 61/2015/TT-BTNMT thì chứng chỉ định giá đất có giá trị trong thời hạn 05 năm, trừ trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ định giá đất theo quy định tại Điều 8 của Thông tư này.

Đối với trường hợp cấp lại Chứng chỉ định giá đất thì thời hạn của Chứng chỉ là thời hạn còn lại của Chứng chỉ định giá đất đã cấp.

Điều kiện hoạt động của tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất

Thứ nhất, tổ chức được hoạt động tư vấn xác định giá đất khi có đủ các điều kiện: Có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc thẩm định giá hoặc tư vấn định giá bất động sản và phải có ít nhất 03 định giá viên đủ điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất.

Thứ hai, cá nhân chỉ được hành nghề tư vấn xác định giá đất trong tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất và phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật;

– Có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực, khách quan;

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Chứng chỉ định giá đất là gì? Được quy định như thế nào?. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook