Quy định về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp của giáo viên năm 2022

Quy định về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp của giáo viên

Quy định về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp của giáo viên năm 2022

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp là gì? Pháp luật có quy định gì về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp của giáo viên? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Quy định về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp của giáo viên

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp là gì?

Có thể hiểu, chứng chỉ chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyển môn, nghiệp vụ của viên chức trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình.

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp cũng chính là chứng chỉ được cấp cho viên chức tham gia khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 Thông tư 01/2018/TT-BNV.

Điều 5 Thông tư 01/2018/TT-BNV quy định các điều kiện bao gồm:

Tham gia học tập đầy đủ theo quy định của chương trình bồi dưỡng;

Có đủ các bài kiểm tra, viết thu hoạch, khóa luận, đề án theo quy định của chương trình bồi dưỡng; các bài kiểm tra, viết thu hoạch, khóa luận, đề án phải đạt từ 05 điểm trở lên (chấm theo thang điểm 10);

Chấp hành quy chế, nội quy học tập của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu và các quy định của pháp luật về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Giáo viên các cấp phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT về giáo viên mầm non, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT về giáo viên tiểu học, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT về giáo viên trung học cơ sở (THCS), Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT về giáo viên trung học phổ thông (THPT), yêu cầu về trình độ đào tạo trong đó có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp của giáo viên cũng có nhiều thay đổi.

Đồng thời, theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 971/BGDĐT-NGCBQLGD, yêu cầu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp với giáo viên các cấp tương ứng như sau:

STT Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng 1 Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng 2 Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng 3
1 Giáo viên mầm non hạng 1 Giáo viên mầm non hạng 2 – Giáo viên mầm non hạng 3 cũ bổ nhiệm vào hạng 3 mới

– Giáo viên mầm non hạng 3 được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021

2 Giáo viên tiểu học hạng 1 Giáo viên tiểu học hạng 2 – Giáo viên tiểu học hạng 3 cũ bổ nhiệm vào hạng 3 mới

– Giáo viên tiểu học hạng 3 được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021

3 Giáo viên trung học cơ sở (THCS) hạng 1 Giáo viên THCS hạng 2 Giáo viên THCS hạng 3 được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021
4 Giáo viên trung học phổ thông (THPT) hạng 1 Giáo viên THPT hạng 2 Giáo viên THPT hạng 3 được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021

Lưu ý: Căn cứ khoản 1 Điều 31 Luật Viên chức năm 2010, giáo viên được bổ nhiệm ở vị trí làm việc nào thì phải đáp ứng tiêu chuẩn của chức danh đó. Do đó:

– Với giáo viên mầm non: Yêu cầu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

– Với giáo viên tiểu học: Yêu cầu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

– Với giáo viên THCS: Yêu cầu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS.

– Với giáo viên THPT: Yêu cầu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT.

Không đáp ứng tiêu chuẩn chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, giáo viên sẽ hưởng lương như thế nào?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 01, khoản 1 Điều 6 Thông tư 02, khoản 1 Điều 6 Thông tư 03 và khoản 1 Điều 6 Thông tư 04, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên phải căn cứ vào vị trí việc làm đang đảm nhận và bảo đảm đạt tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Như vậy, để bổ nhiệm hạng cho giáo viên các cấp, giáo viên phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của chức danh nghề nghẹp tương ứng. Trong đó, chứng chỉ chức danh nghề nghiệp là một trong những tiêu chuẩn bắt buộc.

Do đó, để được bổ nhiệm, giáo viên bắt buộc phải có chứng chỉ chức danh phù hợp với tiêu chuẩn của hạng giáo viên tương ứng.

Đồng thời, cũng tại các Thông tư này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định, nếu giáo viên nào chưa đáp ứng trình độ chuẩn thì sẽ có thời gian để đạt trình độ chuẩn hoặc cho đến khi nghỉ hưu.

Giáo viên sẽ có một khoảng thời gian để bổ sung chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. đồng thời, trong thời gian đó, giáo viên chưa đạt chuẩn sẽ được hưởng mức lương như sau:

– Giáo viên mầm non hạng IV chưa đạt chuẩn sẽ giữ nguyên mã số hạng 4 và áp dụng hệ số lương của viên chức loại B cho đến khi đạt chuẩn sẽ được bổ nhiệm vào hạng 3.

– Giáo viên tiểu học hạng 2 chưa đạt chuẩn sẽ bổ nhiệm vào giáo viên tiểu học hạng 3 mới và hưởng lương viên chức loại A1 từ 2,34 đến 4,98

Trên đây là những quy định của pháp luật về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp của giáo viên Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook