Chủ nhà có được lấy tài sản khi bên thuê không trả tiền không?

Chủ nhà có được lấy tài sản khi bên thuê không trả tiền không? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Chủ nhà có được lấy tài sản khi bên thuê không trả tiền không?

Chủ nhà có được lấy tài sản khi bên thuê không trả tiền không?

Căn cứ Điều 472 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về giao kết hợp đồng như sau:

“Điều 472. Hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Ngoài ra tại Điều 398 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về nội dung hợp đồng như sau:

“Điều 398. Nội dung của hợp đồng

1. Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng.

2. Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây:

a) Đối tượng của hợp đồng;

b) Số lượng, chất lượng;

c) Giá, phương thức thanh toán;

d) Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên;

e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

g) Phương thức giải quyết tranh chấp.”

Như vậy, hợp đồng thuê là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. Nội dung hợp đồng quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên, phương thức giải quyết tranh chấp.

Nếu hợp đồng thuê nhà có thỏa thuận phương thức giải quyết được toàn quyền xử lý tài sản khi người thuê không thanh toán tiền thuê nhà thì chủ nhà có toàn quyền xử lý tài sản đó.

Trường hợp trong hợp đồng thuê nhà không có thỏa thuận về vấn đề này thì chủ nhà không có quyền lấy tài sản của người thuê khi họ không trả được tiền thuê nhà.

Người thuê nhà không trả tiền thuê theo thỏa thuận thì chủ nhà có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà không?

Căn cứ Điều 481 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về trường hợp hủy bỏ hợp đồng như sau:

“Điều 481. Trả tiền thuê

1. Bên thuê phải trả đủ tiền thuê đúng thời hạn đã thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận về thời hạn trả tiền thuê thì thời hạn trả tiền thuê được xác định theo tập quán nơi trả tiền; nếu không thể xác định được thời hạn theo tập quán thì bên thuê phải trả tiền khi trả lại tài sản thuê.

2. Trường hợp các bên thỏa thuận việc trả tiền thuê theo kỳ hạn thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nếu bên thuê không trả tiền trong ba kỳ liên tiếp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”

Theo đó, trường hợp các bên thỏa thuận việc trả tiền thuê theo kỳ hạn thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nếu bên thuê không trả tiền trong ba kỳ liên tiếp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Chủ nhà có được lấy tài sản khi bên thuê không trả tiền không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook