Chủ doanh nghiệp tư nhân bị đi tù thì doanh nghiệp có tiếp tục hoạt động không?

Chủ doanh nghiệp tư nhân bị đi tù thì doanh nghiệp có tiếp tục hoạt động không?

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp mang tính đối nhân, theo đó chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm vô hạn với các nghĩa vụ của công ty. Vậy nếu như chủ doanh nghiệp tư nhân bị đi tù thì doanh nghiệp có tiếp tục hoạt động không? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Chủ doanh nghiệp tư nhân bị đi tù thì doanh nghiệp có tiếp tục hoạt động không?

Chủ doanh nghiệp tư nhân bị đi tù thì doanh nghiệp có tiếp tục hoạt động không?

Tại Điều 193 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định thực hiện quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân trong một số trường hợp đặc biệt như sau:

Điều 193. Thực hiện quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân trong một số trường hợp đặc biệt

1. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc thì ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

2. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì người thừa kế hoặc một trong những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ doanh nghiệp tư nhân theo thỏa thuận giữa những người thừa kế. Trường hợp những người thừa kế không thỏa thuận được thì đăng ký chuyển đổi thành công ty hoặc giải thể doanh nghiệp tư nhân đó.

3. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân được xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự.

Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân được thực hiện thông qua người đại diện.

4. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị Tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thuộc phạm vi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh ngành, nghề có liên quan theo quyết định của Tòa án hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân cho cá nhân, tổ chức khác.”

Như vậy, theo quy định trên chủ doanh nghiệp tư nhân đang chấp hành hình phạt tù thì có thể ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Chủ doanh nghiệp tư nhân bị đi tù thì doanh nghiệp có thể hoạt động dưới hình thức nào?

Theo khoản 1 Điều 193 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc thì ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 41 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định tình trạng pháp lý của doanh nghiệp như sau: “Tạm ngừng kinh doanh” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp. Ngày chuyển tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày doanh nghiệp đăng ký bắt đầu tạm ngừng kinh doanh. Ngày kết thúc tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng kinh doanh mà doanh nghiệp đã thông báo hoặc ngày doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Do đó, theo quy định trên khi chủ doanh nghiệp tư nhân bị bắt thì doanh nghiệp tư nhân vẫn có thể tiếp tục hoạt động thông qua hình thức ủy quyền hoặc có thể thông báo tạm ngừng kinh doanh. Tuy nhiên, trong thời gian doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh thì những nghĩa vụ như thuế, thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng vẫn phải thực hiện.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Chủ doanh nghiệp tư nhân bị đi tù thì doanh nghiệp có tiếp tục hoạt động không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook