Chọn giáo viên trúng tuyển thăng hạng năm 2023 như thế nào?

Chọn giáo viên trúng tuyển thăng hạng năm 2023 như thế nào

Chọn giáo viên trúng tuyển thăng hạng năm 2023 như thế nào?

Tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp là gì? Chọn giáo viên trúng tuyển thăng hạng năm 2023 như thế nào? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Chọn giáo viên trúng tuyển thăng hạng năm 2023 như thế nào

Tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Giáo viên được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

Cơ sở giáo dục có nhu cầu và được người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý cử đi dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức quy định tại Điều 56 Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhận.

Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của hạng đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Trường hợp giáo viên đủ điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ, tin học theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 39 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì được xác định là đáp ứng tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Giáo viên dự bị đại học khi áp dụng Thông tư này để dự xét thăng hạng phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ ở hạng đăng ký dự xét theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

(Điều 3 Thông tư số 34/2021/TT-BGDĐT)

Chọn giáo viên trúng tuyển thăng hạng như thế nào?

Để được trúng tuyển trong kỳ xét tuyển hoặc thi tuyển thăng hạng, giáo viên THCS cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Kỳ xét thăng hạng giáo viên THCS

Căn cứ Điều 7 Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT

Có đủ hồ sơ xét thăng hạng kèm theo các minh chứng theo yêu cầu.

Xét thăng hạng từ hạng II lên hạng I thì điểm chấm hồ sơ đạt 100 điểm; điểm kiểm tra và sát hạch đạt từ 15 điểm trở lên; xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II thì điểm chấm hồ sơ đạt 100 điểm.

Và nguyên tắc lấy điểm là xét điểm từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu thăng hạng được giao. Nếu ở chỉ tiêu thăng hạng cuối cùng có hai người trở lên có idemer bằng nhau thì ưu tiên chọn người theo thứ tự: Giáo viên là nữ, là người dân tộc thiểu số, nhiều tuổi hơn, có thời gian công tác nhiều hơn.

Kỳ thi thăng hạng giáo viên THCS

Căn cứ Điều 40 Nghị định 115/2020/NĐ-CP

Số câu trả lời đúng phải từ 50% câu hỏi trở lên cho từng môn thi: Thi kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học trừ trường hợp được miễn thi.

Có tổng kết quả điểm thi môn nghiệp vụ chuyên ngành từ 50 điểm trở lên; riêng thăng hạng từ hạng II lên hạng I thì điểm này phải đạt từ 100 điểm trở lên và điểm bài thi viết đề án, bài thi bảo vệ đề án phải đạt từ 50 điểm trở lên.

Nguyên tắc lấy điểm cũng xác định theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu thăng hạng được giao.

Hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Trường hợp đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngoài các hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này thì cần nộp các minh chứng đạt tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự xét theo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo Thông tư này.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Chọn giáo viên trúng tuyển thăng hạng năm 2023 như thế nào Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook