Quy định pháp luật về cho thuê tài sản công năm 2023

cho thuê tài sản công

Quy định pháp luật về cho thuê tài sản công năm 2023

Pháp luật quy định như thế nào về cho thuê tài sản công? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

cho thuê tài sản công

 Tài sản công là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017, tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm:

– Tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

– Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

– Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

– Tài sản công tại doanh nghiệp;

– Tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước;

– Đất đai và các loại tài nguyên khác.

 Các hình thức cho thuê tài sản công

Việc cho thuê tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo các hình thức theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Nghị định 151/2017/NĐ-CP như sau:

– Đấu giá áp dụng đối với gói cho thuê tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp. Việc đấu giá cho thuê tài sản được thực hiện theo quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 Điều 24 Nghị định 151/2017/NĐ-CP và pháp luật về đấu giá tài sản;

– Cho thuê trực tiếp áp dụng trong các trường hợp sau:

+ Tài sản là phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị;

+ Cho thuê từng hạng mục thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp (hội trường, phòng họp, phòng hội thảo, phòng thí nghiệm, phòng điều trị…) trong thời gian dưới 15 ngày hoặc từ 15 ngày trở lên nhưng không liên tục.

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập xác định và niêm yết giá cho thuê tại trụ sở đơn vị.

Đồng thời, thông báo công khai giá cho thuê tài sản trên Trang thông tin của đơn vị (nếu có), Cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương, Trang thông tin điện tử về tài sản công của Bộ Tài chính, Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công.

Các trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được cho thuê tài sản công

Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 quy định đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 như sau:

– Tài sản được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng chưa sử dụng hết công suất;

– Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt để cho thuê mà không do ngân sách nhà nước đầu tư.

Thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê tài sản công

Thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được quy định như sau:

– Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đề án cho thuê đối với tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp; tài sản khác có giá trị lớn theo quy định của Chính phủ;

– Hội đồng quản lý hoặc người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phê duyệt đề án cho thuê đối với tài sản không thuộc trường hợp nêu trên.

(Khoản 2 Điều 57 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017)

Giá cho thuê tài sản công

Phương thức và giá cho thuê tài sản công được quy định tại khoản 3 Điều 57 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 như sau:

– Đối với tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp và tài sản khác có giá trị lớn theo quy định của Chính phủ thực hiện theo phương thức đấu giá.

Giá cho thuê là giá trúng đấu giá.

– Đối với tài sản không thuộc trường hợp trên thực hiện theo phương thức thoả thuận.

Giá cho thuê tài sản do người cho thuê và người đi thuê tài sản thoả thuận theo giá thuê trên thị trường của tài sản cùng loại hoặc tài sản có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, xuất xứ.

Trên đây là những quy định của pháp luật về cho thuê tài sản công. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook