Chiếm hữu ngay tình theo quy định của BLDS 2015

Chiếm hữu ngay tình theo quy định của BLDS 2015

Chiếm hữu ngay tình là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu có căn cứ để tin rằng mình có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu. Bài viết này của Luật Nam Sơn sẽ thông tin đến bạn đọc các quy định pháp luật về chiếm hữu ngay tình.

Chiếm hữu ngay tình theo quy định của BLDS 2015

Chiếm hữu ngay tình là gì?

Trong Bộ luật dân sự 2015 có quy định về khái niệm chiếm hữu ngay tình tại điều 180 như sau:

“Chiếm hữu ngay tình là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu có căn cứ để tin rằng mình có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu.”

So với BLDS 2005, khái niệm chiếm hữu ngay tình trong BLDS 2015 đã rộng hơn. Căn cứ theo quy định tại Điều 165 BLDS 2005, chiếm hữu có căn cứ pháp luật là việc chiếm hữu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản của mình đương nhiên là chiếm hữu có căn cứ pháp luật;

+ Bằng ý chí của mình, chủ sở hữu tài sản ủy quyền cho người khác quản lý tài sản của mình nên người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản cũng được coi là chiếm hữu có căn cứ pháp luật;

+ Bằng giao dịch dân sự (phù hợp với quy định của pháp luật), chủ sở hữu chuyển giao tài sản của mình cho người khác và người nhận chuyển giao được coi là người chiếm hữu có căn cứ pháp luật;

+ Người phát hiện và giữ tài sản vô chủ, tài sản không xác định được ai là chủ sở hữu, tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm phù hợp với điều kiện theo quy định của Bộ luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan là người chiếm hữu có căn cứ pháp luật;

+ Người phát hiện và giữ gia súc, gia cầm, vật nuôi dưới nước bị thất lạc phù hợp với điều kiện theo quy định của Bộ luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan;

+ Các trường hợp khác mà pháp luật quy định là chiếm hữu có căn cứ pháp luật.

Việc chiếm hữu không phù hợp với những nội dung nêu trên được coi là chiếm hữu không có căn cứ pháp luật.

Quyền của  người chiếm hữu ngay tình

Người chiếm hữu ngay tình có những quyền sau đây:

+ Được yêu cầu bồi thường thiệt hại (giá trị đòi bồi thường là giá trị của giao dịch mà họ đã xác lập và các thiệt hại khác nếu có như hệ số trượt giá của tài sản …)

+ Được hưởng hoa lợi lợi tức phát sinh từ tài sản kể từ thời điển bắt đầu chiếm hữu đến thời điểm phải hoàn trả tài sản cho chủ sở hữu.

+ Được thanh toán những chi phí đã bỏ ra để bảo quản và tăng giá trị cho tài sản.

Phân biệt chiếm hữu ngay tình và chiếm hữu không ngay tình  

Tiêu chí Chiếm hữu ngay tình Chiếm hữu không ngay tình
Khái niệm Là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu có căn cứ để tin rằng mình có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu. Là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu biết hoặc phải biết rằng mình không có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu.
Bản chất Người chiếm hữu không biết hoặc không thể biết việc chiếm hữu tài sản đó là không có căn cứ pháp luật. Người chiếm hữu biết rõ hoặc đáng ra phải biết tài sản mình đang chiếm hữu là không có căn cứ pháp luật.
Chế độ pháp lý Được pháp luật công nhận và bảo vệ trong một số trường hợp:

+ Có thể trở thànnh chủ sở hữu tài sản theo BLDS quy định;

+ Có quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức trong một số trường hợp.

Người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật, không ngay tình không được pháp luật bảo vệ trong mọi trường hợp.
Căn cứ trở thành chủ sở hữu tài sản Chiếm hữu ngay tình, liên tục, công khai đối với:

– Động sản: 10 năm;

– Bất động sản: 30 năm.

Không thể trở thành chủ sở hữu tài sản và buộc phải chấm dứt việc chiếm hữu thực tế đối với tài sản.
Hoàn trả hoa lợi, lợi tức Phải hoàn trả khi biết hoặc phải biết việc chiếm hữu không có căn cứ pháp luật trừ trường hợp có căn cứ để trở thành chủ sở hữu tài sản nêu trên. Hoàn trả lại tài sản và bồi thường thiệt hại nếu có do hành vi chiếm hữu bất hợp pháp gây ra khi biết hoặc phải biết việc chiếm hữu không có căn cứ pháp luật.
Tình trạng suy đoán Ngay tình là trường hợp mặc nhiên thừa nhận của người chiếm hữu theo tình trạng suy đoán. Nếu người nào cho rằng người chiếm hữu là không ngay tình thì phải chứng minh.
Cơ sở pháp lý Điều 180 Bộ luật Dân sự 2015 Điều 181 Bộ luật Dân sự 2015

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Chiếm hữu ngay tình theo quy định của BLDS 2015 Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook