Chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022

dieu-kien-giao-dat-cho-thue-dat

Chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Chi nhánh của một doanh nghiệp

Chi nhánh là một đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khác với văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh được thành lập để thực hiện các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, không bị giới hạn về phạm vi hoạt động nhưng vẫn không thể thay thế được trụ sở chính.

Vì là đơn vị phụ thuộc nên chi nhánh không tách khỏi chế độ tài chính của công ty, mọi quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động của chi nhánh vẫn do hội sở chính. Đồng thời, một công ty có thể có nhiều chi nhánh.

Chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Quy định tại Khoản 1 Điều 17 Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020:

“Điều 17. Chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Doanh nghiệp dịch vụ được giao nhiệm vụ cho chi nhánh của doanh nghiệp để thực hiện một số hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh. Chi nhánh được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.”

Như vậy, chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là chi nhánh thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do doanh nghiệp giao.

Các chi nhánh này được thành lập nhằm mở rộng  hoạt động kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhưng không  hoạt động kinh doanh độc lập. Các hoạt động dịch vụ của chi nhánh  phải luôn được báo cáo thường xuyên với trụ sở chính. Ngược lại, công ty cũng phải chịu trách nhiệm về các hoạt động dịch vụ của chi nhánh, vì chi nhánh là một bộ phận trực thuộc của công ty.

Nói cách khác, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải có Giấy phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trước đó mới được hoạt động dịch vụ và ủy quyền cho  chi nhánh  hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng người lao động.

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đồng thời, văn phòng chi nhánh cũng phải tuân thủ các quy định về hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng mà không phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật nếu vi phạm.

Chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Các hoạt động mà chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không được thực hiện

Quy định tại Khoản 3 Điều 17 Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020, chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không được thực hiện các hoạt động sau:

– Thu tiền dịch vụ, tiền ký quỹ của người lao động: Cũng do chi nhánh của doanh nghiệp là đơn vị phụ thuộc nên không có chế độ tài chính riêng, mọi nguồn tiền thu, chi của chi nhánh đều phải được báo cáo, hạch toán bởi doanh nghiệp. Việc thu tiền dịch vụ, tiền ký quỹ của người lao động do doanh nghiệp trực tiếp thực hiện, không do chi nhánh thực hiện.

– Ký kết, thanh lý hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng môi giới, hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài: Do chi nhánh chỉ là bộ phận trực thuộc, nên chỉ có thể thực hiện các hoạt động thúc đẩy giao kết hợp đồng, thanh lý hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng môi giới, hợp đồng người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vì không có tư cách chủ thể độc lập.

Doanh nghiệp, chủ thể độc lập có Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thì mới có tư cách chủ thể để tham gia giao kết, thanh lý hợp đồng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định Chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook