Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Từ ngày 01/7/2021, Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH về ưu đãi người có công với cách mạng sẽ chính thức có hiệu lực. Vậy thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng được quy định như thế nào? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Điều kiện, tiêu chuẩn Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Bà mẹ Việt Nam anh hùng là người được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định tại Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Cụ thể, tại Điều 2 Pháp lệnh Quy định danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, sửa đổi bởi Nghị định 56/2013/NĐ-CP quy định, những bà mẹ thuộc một trong các trường hợp sau đây được tặng hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng:

– Chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sĩ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

– Chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sĩ;

– Có 1 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ;

– Có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Cấp “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ” theo quy định của Chính phủ.

– Trợ cp tuất một lần khi truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”; trường hợp không còn thân nhân thì người thừa kế của liệt sĩ giữ Bằng “Tổ quốc ghi công” được hưởng trợ cấp tuất một lần.

– Trường hợp Bà mẹ Việt Nam anh hùng sng cô đơn thì được hưởng thêm trợ cấp tut nuôi dưỡng hằng tháng.

– Bảo hiểm y tế đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng, con liệt sĩ.

– Chế độ ưu đãi quy định tại các điểm d, đ, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020.

– Chế độ ưu đãi quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 đối với thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

– Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ.

– Trợ cấp hằng tháng bằng 03 lần mức chuẩn.

– Phụ cấp hằng tháng.

– Trợ cấp người phục vụ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình.

– Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm.

– Nhà nước và xã hội tặng nhà tình nghĩa hoặc hỗ trợ cải thiện nhà ở quy định tại điểm e khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này.

Như vậy, Bà mẹ Việt Nam anh hùng được nhận trợ cấp hằng tháng bằng 03 lần mức chuẩn.Trong đó, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định 58 năm 2019 này là 1.624.000 đồng. Vì vậy, mỗi tháng Bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được trợ cấp 4.872.000 đồng.

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Bước 1. Cá nhân lập bản khai theo Mẫu số 03 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP kèm bản sao được chứng thực từ quyết định tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” hoặc bản sao được chứng thực từ Bằng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú.

Trường hợp “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” được tặng danh hiệu nhưng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì kèm theo giấy báo tử hoặc trích lục khai tử.

Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản khai của cá nhân có trách nhiệm xác nhận bản khai kèm theo các giấy tờ nêu trên gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bước 3. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 07 ngày làm việc có trách nhiệm lập danh sách giấy tờ theo quy định gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bước 4. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm ban hành quyết định trợ cấp, phụ cấp theo Mẫu số 57 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP.

Thời điểm hưởng chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

– Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng trợ cấp, phụ cấp hằng tháng kể từ tháng Chủ tịch nước ký quyết định.

– Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần từ tháng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi theo mức quy định tại thời điểm Chủ tịch nước ký quyết định.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook