Thủ tục chế độ thai sản cho người bị xảy thai năm 2023

Thủ tục chế độ thai sản cho người bị xảy thai năm 2023

Thủ tục chế độ thai sản cho người bị xảy thai năm 2023

Thủ tục chế độ thai sản cho người bị xảy thai năm 2023 được thực hiện như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

Thủ tục chế độ thai sản cho người bị xảy thai năm 2023

Chế độ thai sản là gì? 

Chế độ thai sản là quyền lợi mà người lao động nữ mang thai, sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi được hưởng khi tham gia đủ thời gian bảo hiểm xã hội nhất định.

Thủ tục chế độ thai sản cho người bị xảy thai năm 2023

Hồ sơ

Căn cứ hướng dẫn tại Quyết định 166/QĐ-BHXH, hồ sơ hưởng chế độ sẩy thai cần có đủ các loại giấy tờ sau:

* Giấy tờ mà lao động nữ sẩy thai cần chuẩn bị:

– Trường hợp sẩy thai cần điều trị nội trú:

+ Bản sao giấy ra viện.

+ Nếu thuộc trường hợp chuyển tuyến khám, chữa bệnh trong quá trình điều trị: Chuẩn bị thêm bản sao giấy chuyển tuyến hoặc bản sao giấy chuyển viện.

– Trường hợp điều trị ngoại trú:

+ Bản chính giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

+ Hoặc bản sao giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian nằm viện.

* Giấy tờ mà người sử dụng lao động cần chuẩn bị:

Danh sách đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo Mẫu số 01B-HSB.

Thủ tục

Căn cứ Điều 102 Luật BHXH năm 2014 và hướng dẫn tại Quyết định 222/QĐ-BHXH, thủ tục hưởng chế độ sẩy thai sẽ được thực hiện như sau:

Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động.

Số lượng: 01 bản.

Thời hạn nộp: Trong 45 ngày kể từ ngày lao động nữ bị sẩy thai trở lại làm việc.

Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Sau khi nhận đủ các giấy tờ của người lao động, đơn vị sử dụng lao động lập Danh sách đề nghị hưởng chế độ thai sản theo Mẫu số 01B-HSB rồi nộp toàn bộ hồ sơ cho cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH.

Thời hạn nộp: Trong 10 ngày tính từ ngày nhận đủ hồ sơ của người lao động.

Bước 3: Cơ quan BHXH chi trả tiền chế độ sẩy thai.

Thời hạn giải quyết: Tối đa 06 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ do đơn vị sử dụng lao động gửi đến.

Tiền chế độ sẩy thai sẽ được chi trả cho người lao động theo hình thức được đăng ký:

– Nhận trực tiếp tại cơ quan BHXH.

– Nhận tiền thông qua doanh nghiệp.

– Nhận thông qua tài khoản cá nhân.

Mức hưởng chế độ thai sản khi bị sẩy thai

Căn cứ Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức hưởng chế độ thai sản như sau:

– Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

+ Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

+ Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

+ Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

– Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

– Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của Luật này.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về  Thủ tục chế độ thai sản cho người bị xảy thai năm 2023 . Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook