Quy định pháp luật về chế độ nhà ở công vụ cho sĩ quan quân đội năm 2023

chế độ nhà ở công vụ cho sĩ quan quân đội năm 2023

Quy định pháp luật về chế độ nhà ở công vụ cho sĩ quan quân đội năm 2023

chế độ nhà ở công vụ cho sĩ quan quân đội năm 2023

Đối tượng được thuê nhà ở công vụ

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 32 Luật Nhà ở 2014 quy định đối tượng thuê nhà ở công vụ như sau:

Đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở công vụ

1. Đối tượng được thuê nhà ở công vụ bao gồm:

d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được điều động, luân chuyển theo yêu cầu quốc phòng, an ninh, trừ đối tượng mà pháp luật quy định phải ở trong doanh trại của lực lượng vũ trang;

Như vậy, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được điều động, luân chuyển theo yêu cầu quốc phòng, an ninh thì được thuê nhà ở công vụ.

Trừ đối tượng mà pháp luật quy định phải ở trong doanh trại của lực lượng vũ trang.

Điều kiện được thuê nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 15 Thông tư 68/2017/TT-BQP quy định điều kiện được thuê nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng như sau:

– Có nhu cầu thuê nhà ở công vụ;

– Có quyết định điều động, luân chuyển công tác của cấp có thẩm quyền;

– Thuộc diện chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình và chưa được thuê, thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội tại nơi đến công tác.

– Đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại nơi đến công tác nhưng có diện tích nhà ở bình quân trong hộ gia đình dưới 15 m2 sàn/người;

– Không thuộc diện phải ở trong doanh trại của quân đội theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Thủ tục đề nghị thuê nhà ở công vị trong Bộ Quốc phòng

Hồ sơ

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 15 Thông tư 68/2017/TT-BQP quy định hồ sơ đề nghị thuê nhà ở công vụ, gồm:

– Đơn đề nghị của người thuê nhà ở công vụ có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp người thuê về thực trạng nhà ở.

– Bản sao quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển công tác có xác nhận của cơ quan ra quyết định hoặc cơ quan đang trực tiếp quản lý;

– Danh sách đăng ký thân nhân (vợ hoặc chồng; con; bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng) của người thuê nhà ở công vụ

Thủ tục

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 15 Thông tư 68/2017/TT-BQP quy định trình tự thực hiện thuê nhà ở công vụ trong Bộ Quốc Phòng như sau:

Bước 1: Người được thuê nhà ở công vụ gửi trực tiếp hồ sơ đến cấp ủy đơn vị quản lý trực tiếp.

Hồ sơ đề nghị thuê nhà ở công vụ, gồm:

– Đơn đề nghị của người thuê nhà ở công vụ có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp người thuê về thực trạng nhà ở thực hiện

– Bản sao quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển công tác có xác nhận của cơ quan ra quyết định hoặc cơ quan đang trực tiếp quản lý;

– Danh sách đăng ký thân nhân (vợ hoặc chồng; con; bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng) của người thuê nhà ở công vụ;

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, đơn vị đang trực tiếp quản lý người có nhu cầu thuê nhà ở công vụ, kiểm tra tính pháp lý nếu đủ điều kiện thuê nhà ở công vụ thì có văn bản gửi Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở cơ quan, đơn vị (qua cơ quan Cán bộ) theo quy định;

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phải hướng dẫn cho đối tượng được thuê để hoàn thiện.

Bước 3: Cơ quan cán bộ tổng hợp và thẩm định

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị đang quản lý người có nhu cầu thuê nhà ở công vụ.

Căn cứ quỹ nhà ở công vụ, cơ quan Cán bộ có trách nhiệm tổng hợp và thẩm định về đối tượng, điều kiện và tính điểm, lập danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn, sắp xếp cán bộ, nhân viên vào các căn hộ theo tiêu chuẩn thông qua Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở cơ quan, đơn vị.

Báo cáo cấp ủy (thường vụ) xem xét, quyết nghị, trình chỉ huy đơn vị ký quyết định bố trí cho cán bộ, nhân viên thuê nhà ở công vụ theo quy định.

Bước 4: Ký kết hợp đồng thuê nhà

Sau khi có quyết định bố trí cho thuê nhà ở công vụ của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan quản lý nhà ở công vụ có văn bản gửi đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ và trực tiếp ký kết hợp đồng thuê nhà với người được thuê nhà.

Quyết định bố trí cho thuê nhà ở công vụ gửi cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ, cơ quan đang trực tiếp quản lý cán bộ thuê nhà và người được thuê nhà ở công vụ (mỗi nơi 01 bản) để phối hợp trong việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ;

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về chế độ nhà ở công vụ cho sĩ quan quân đội năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook