Chế độ được hưởng của nhà giáo ưu tú năm 2023

Chế độ được hưởng của nhà giáo ưu tú năm 2023

Chế độ được hưởng của nhà giáo ưu tú năm 2023

Chế độ được hưởng của nhà giáo ưu tú năm 2023

Tiêu chuẩn của danh hiệu Nhà giáo ưu tú

Căn cứ Điều 9 Nghị định 27/2015/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn danh hiệu Nhà giáo ưu tú:

Tiêu chuẩn danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”

Danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” được xét tặng cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này và đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nơi cư trú.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao.

3. Đã 07 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 07 lần được tặng danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp hoặc 07 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền kề năm đề nghị xét tặng; 01 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bộ hoặc danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ; 01 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ.

Như vậy, nhà giáo ưu tú phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

– Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

– Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nơi cư trú.

– Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng;

– Đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá;

– Quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao.

– Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn:

+ Đã 05 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc

+ 05 lần được tặng danh hiệu giáo viên dạy giỏi cùng cấp hoặc

+ 05 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền kề năm đề nghị xét tặng.

– Tài năng sư phạm, sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được quy định cụ thể với từng đối tượng.

– Nhà giáo có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên. Cán bộ quản lý giáo dục có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.

Chế độ ưu đãi được hưởng của Nhà giáo ưu tú

Căn cứ khoản 3 Điều 71 Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định mức tiền thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước:

Mức tiền thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước

3. Cá nhân được phong tặng danh hiệu: “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”, “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”, “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” được tặng thưởng Huy hiệu, Bằng khen và mức tiền thưởng đối với danh hiệu “nhân dân” là: 12,5 lần mức lương cơ sở; danh hiệu “ưu tú” là 9,0 lần mức lương cơ sở.

Như vậy, Nhà giáo ưu tú được hưởng các chế độ ưu đãi sau:

– Tặng thưởng huy hiệu Nhà giáo ưu tú;

– Tặng bằng khen Nhà giáo ưu tú;

– Mức tiền thưởng kèm theo là 9,0 lần mức lương cơ sở tương đương 16.200.000 đồng.

Lưu ý: Mức lương cơ sở hiện nay là 1.800.000 đồng/ tháng (Quy định tại Nghị định 24/2023/NĐ-CP)

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Chế độ được hưởng của nhà giáo ưu tú năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook