Chế độ mà các đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng được hưởng năm 2022

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Chế độ mà các đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng được hưởng. Các khoản trợ cấp có thể được hiểu là một khoản tiền hỗ trợ những người ở thế yếu hơn, những người cần hỗ trợ tài chính để gặp khó khăn trong một số tình huống nhất định.

Có thể hiểu trợ cấp xã hội là khoản tiền hỗ trợ các đối tượng thuộc diện an sinh xã hội – những người có hoàn cảnh khó khăn, hiểm nghèo, nghèo đói… vì một số nguyên nhân dẫn đến việc này nên những người không thể cung cấp cho bản thân và gia đình của họ.

Trợ giúp xã hội được hiểu là sự trợ giúp của nhà nước và xã hội đối với những người gặp hoàn cảnh khó khăn không thể tự khác phục được. Chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng là một trong những hình thức trợ giúp xã hội.

Đối tượng được chăm sóc, điều trị tại cộng đồng được hưởng những phương án điều trị nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Chế độ mà các đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng được hưởng

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng bao gồm 02 nhóm: nhóm các đối tượng được hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc , nuôi dưỡng hàng tháng và nhóm các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp thuộc diện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời tại cộng đồng.

Vì vậy, các chế độ đối với các đối được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng cũng được chia theo 02 nhóm đối tượng trên, cụ thể quy định tại Điều 19, Nghị định 20/2021/NĐ-CP như sau:

Chế độ đối với nhóm đối tượng được hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc , nuôi dưỡng hàng tháng

Đối tượng được hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc , nuôi dưỡng hàng tháng được hưởng các chế độ sau đây:

– Trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Điều 6 Nghị định 20/2021/NĐ-CP;

– Cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 9 Nghị định 20/2021/NĐ-CP;

+ Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

+ Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc diện được cấp nhiều loại thẻ bảo hiểm y tế thì chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế có quyền lợi bảo hiểm y tế cao nhất.

– Trợ giúp giáo dục, đào tạo và dạy nghề theo quy định tại Điều 10 Nghị định 20/2021/NĐ-CP;

Cụ thể, các đối tượng bảo trợ xã hội học giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng và đại học được hưởng chính sách hỗ trợ về giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

– Hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định tại Điều 11 Nghị định này.

Chế độ mà các đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng được hưởng

Chế độ đối với nhóm đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp thuộc diện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời tại cộng đồng

Đối tượng này khi sống tại hộ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2, Điều 19, Nghị định 20/2021/NĐ-CP và theo quy định tại Điều 3, Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH), cụ thể như sau:

– Tiền ăn trong thời gian sống tại hộ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng: 60.000 đồng/người/ngày.

– Chi phí điều trị trong trường hợp phải điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện như sau:

Người được cấp thẻ bảo hiểm y tế phải tuân thủ quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Người không có thẻ BHYT được hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh tương đương với mức chi trả của BHYT đối với người có thẻ BHYT tương ứng.

– Chi phí đưa đối tượng về nơi cư trú hoặc đến cơ sở trợ giúp xã hội: Mức chi theo giá phương tiện công cộng phổ thông áp dụng tại địa phương. Trường hợp bố trí bằng phương tiện của cơ quan, đơn vị, mức hỗ trợ bằng 0,2 lít xăng/1 km tính theo số km thực tế và giá xăng tại thời điểm vận chuyển. Trường hợp thuê xe bên ngoài thì giá thuê xe theo hợp đồng thỏa thuận, phù hợp với giá cả trên địa bàn tại thời điểm thuê.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Chế độ mà các đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng được hưởng

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook