Quy định pháp luật về mức chi cho chế độ dinh dưỡng của vận động viên thể thao thành tích cao năm 2023

mức chi cho chế độ dinh dưỡng của vận động viên thể thao thành tích cao năm 2023

Quy định pháp luật về mức chi cho chế độ dinh dưỡng của vận động viên thể thao thành tích cao năm 2023

mức chi cho chế độ dinh dưỡng của vận động viên thể thao thành tích cao năm 2023

Thể thao thành tích cao là gì?

Theo quy định tại Điều 31 Luật Thể dục, Thể thao 2006 (sửa đổi bởi khoản 11 Điều 1 Luật Thể dục, Thể thao sửa đổi 2018), thể thao thành tích cao được định nghĩa như sau:

“Điều 31. Phát triển thể thao thành tích cao

1. Thể thao thành tích cao là hoạt động huấn luyện và thi đấu thể thao có hệ thống của huấn luyện viên, vận động viên nhằm đạt được thành tích, kỷ lục thể thao.

2. Nhà nước có chính sách phát triển thể thao thành tích cao, đầu tư tập trung xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; đào tạo, bồi dưỡng vận động viên, huấn luyện viên đạt trình độ quốc gia, quốc tế; tổ chức thi đấu thể thao thành tích cao, tham gia các giải thể thao quốc tế; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia phát triển thể thao thành tích cao; có chính sách đặc thù cho vận động viên nữ, huấn luyện viên nữ trong quá trình tập luyện, thi đấu.”

Vận động viên thể thao thành tích cao được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe như thế nào?

Đối tượng hưởng chế độ dinh đưỡng dặc thù cho vận động viên thể thao thành tích cao

Theo quy định khoản 2 Điều 1 Thông tư 86/2020/TT-BTC, các vận động viên thể thao thành tích cao tập trung huấn luyện và thi đấu dưới đây sẽ được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù, cụ thể như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

2. Đối tượng áp dụng: Huấn luyện viên, vận động viên tập trung tập huấn và thi đấu tại:

a) Đội tuyển quốc gia;

b) Đội tuyển trẻ quốc gia;

c) Đội tuyển cấp ngành; đội tuyển trẻ cấp ngành;

d) Đội tuyển tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là đội tuyển cấp tỉnh); Đội tuyển trẻ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là đội tuyển trẻ cấp tỉnh);

đ) Các giải thể thao thành tích cao quy định tại Điều 37 Luật Thể dục thể thao năm 2006 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2018;

e) Đại hội thể thao người khuyết tật thế giới (sau đây gọi là Paralympic Games).”

Mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng cho vận động viên thể thao thành tích cao

Nội dung mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng hàng ngày của vận động viên thể thao thành tích cao được quy định tại Điều 3 Thông tư 86/2020/TT-BTC như sau:

– Nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập huấn:

+ Tập huấn ở trong nước: Là số ngày huấn luyện viên, vận động viên có mặt thực tế tập trung tập huấn theo quyết định của cấp có thẩm quyền; mức chi cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng/người/ngày.

STT

Đội tuyển

Mức ăn hàng ngày

1

Đội tuyển quốc gia

320.000

2

Đội tuyển trẻ quốc gia

320.000

3

Đội tuyển cấp tỉnh, ngành

240.000

4

Đội tuyển trẻ cấp tỉnh, ngành

200.000

+ Tập huấn ở nước ngoài: Huấn luyện viên, vận động viên khi tập trung tập huấn ở nước ngoài được hưởng chế độ bữa ăn hàng ngày theo thư mời hoặc hợp đồng ký kết giữa cơ quan quản lý vận động viên ở trong nước với cơ sở đào tạo ở nước ngoài.

– Nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian lập trung thi đấu:

+ Trong thời gian tập trung thi đấu tại các giải thể thao thành tích cao quy định tại Khoản 2, 4, 5, 6, 7 Điều 37 Luật Thể dục thể thao năm 2006 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2018, huấn luyện viên, vận động viên được hưởng chế độ dinh dưỡng như sau:

Đơn vị tính: Đồng/người/ngày

STT

Đội tuyển

Mức ăn hàng ngày

1

Đội tuyển trẻ quốc gia

320.000

2

Đội tuyển cấp tỉnh, ngành

320.000

3

Đội tuyển trẻ cấp tỉnh, ngành

240.000

+ Trong thời gian tập trung thi đấu tại các giải thể thao thành tích cao quy định tại Khoản 1, 3 Điều 37 Luật Thể dục, Thể thao năm 2006 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2018, huấn luyện viên, vận động viên được hưởng mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng theo quy định của Điều lệ tổ chức giải (không được hưởng mức ăn hàng ngày quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 Thông tư này).

– Mức chi đặc thù khác đối với huấn luyện viên, vận động viên:

+ Huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia để chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á, Đại hội thể thao châu Á và Đại hội thể thao Olympic được hưởng chế độ dinh dưỡng 480.000 đồng/người/ngày trong thời gian không quá 90 ngày;

+ Huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia và có khả năng giành huy chương vàng tại Đại hội thể thao châu Á, giành huy chương vàng tại Đại hội thể thao Olympic trẻ, có khả năng đạt chuẩn tham dự Đại hội thể thao Olympic và huấn luyện viên, vận động viên tham dự Paralympic Games được hưởng chế độ dinh dưỡng 640.000 đồng/người/ngày;

+ Danh sách huấn luyện viên, vận động viên được hưởng chế độ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư này theo quyết định của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch;

+ Trong thời gian hưởng mức chi đặc thù khác quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư này, huấn luyện viên, vận động viên không được hưởng mức chi chế độ dinh dưỡng quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về mức chi cho chế độ dinh dưỡng của vận động viên thể thao thành tích cao năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook