Chế độ bảo hiểm đối với người lao động cao tuổi năm 2022

chế độ bảo hiểm cho người lao động cao tuổi

Chế độ bảo hiểm đối với người lao động cao tuổi được thực hiện như thế nào ? Luật Nam Sơn sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn trong bài viết dưới đây.

chế độ bảo hiểm cho người lao động cao tuổi

Chế độ bảo hiểm xã hội

Theo khoản 2 Điều 149 Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc sử dụng người lao động cao tuổi như sau:

“2. Khi người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội mà làm việc theo hợp đồng lao động mới thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động.”

Như vậy, người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu mà tiếp tục làm việc theo hợp đồng lao động mới thì ngoài chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi còn được được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác theo pháp luật và hợp đồng lao động.

Bên cạnh đó, tại khoản 9 Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

“9. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.”

Như vậy, người lao động cao tuổi đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng thì doanh nghiệp sẽ không bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động đó.

Tuy nhiên, nếu người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí mà vẫn tiếp tục làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ một tháng thì ngưởi sử dụng lao động vẫn phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động này như những người lao động khác trong công ty.

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Điều 43 Luật việc làm 2013 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp như sau:

“1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

  1. a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;
  2. b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
  3. c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

  1. Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.”

Theo đó, người lao động cao tuổi đang hưởng chế độ hưu trí không là đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Tuy nhiên, nếu người lao động cao tuổi chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu thì sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật việc làm.

Chế độ bảo hiểm y tế

Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tại khoản 1 như sau:

“1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là người lao động).”

Theo đó, người lao động bao gồm cả người lao động cao tuổi làm việc theo hợp đồng lao động đều là đối tượng đóng bảo hiểm y tế bắt buộc.

Bên cạnh đó, Điều 2 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định:

“Điều 2. Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng

Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.”

Như vậy, đối với người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu thì cơ quan Bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế chứ không thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nếu người lao động cao tuổi không đủ điều kiện hưởng lương hưu thì sẽ là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc thuộc nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng theo quy định tại Điều 1 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Trên đây là phần tư vấn của Luật Nam Sơn về CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG CAO TUỔI. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook